Badania w kierunku SLA w Genomed

Genomed SA oferuje usługi sekwencjonowania i analizy DNA, RNA, syntezy DNA oraz diagnostyki genetycznej, w tym badań prenatalnych.