Badania w kierunku SLA w Genomed

Genomed SA oferuje usługi sekwencjonowania i analizy DNA, RNA, syntezy DNA oraz diagnostyki genetycznej, w tym badań prenatalnych.

Reagując na nowe możliwości leczenia stwardnienia zanikowego bocznego (SLA), spółka Genomed SA zrealizowała w I kwartale 2024 roku zwiększoną liczbę badań, wykonanych zgodnie z aktualnymi rekomendacjami dla diagnostyki genetycznej tej choroby, skracając czas ich realizacji, aby umożliwić potencjalną kwalifikację do leczenia w ramach programu wczesnego dostępu.

W I kwartale 2024 Genomed podpisał też kilkanaście nowych umów na świadczenie usług z placówkami sektora naukowego i komercyjnego na kwotę ponad 2,5 mln zł.

Natomiast w marcu tego roku spółka zorganizowała X Sympozjum Naukowe „Badania Genetyczne w Medycynie Rozrodu – Dekada Postępu i Współpracy”.  

NZOZ Genomed po raz kolejny uzyskał certyfikaty Polskiego Towarzystwa Genetyki Człowieka – „Laboratorium rekomendowane przez PTGC” na lata 2024-2026 w zakresie technik biologii molekularnej i cytogenetyki molekularnej w zakresie badań techniką MLPA, potwierdzające najwyższą jakość wykonywanych badań i doświadczenie zespołu.

Genomed SA uzyskał również najwyższe wyniki w kontroli jakości European Molecular Quality Network (EMQN) za rok 2023 w zakresie genotypowania i interpretacji wyników w zakresie dziedzicznych dystrofii siatkówki (ang. IRD). Badania w tym kierunku są najczęściej zamawianymi badaniami z zakresu diagnostyki genetycznej chorób rzadkich i w ciągu ostatnich 4 lat wykonano je dla ponad 1000 pacjentów.

Genomed SA oferuje usługi sekwencjonowania i analizy DNA, RNA, syntezy DNA oraz diagnostyki genetycznej, w tym badań prenatalnych. Z usług firmy korzysta ponad tysiąc jednostek badawczych, uczelni, firm i klinik w Polsce i w Unii Europejskiej.

Firma realizuje projekty badawcze, dofinansowywane ze środków unijnych, dotyczące między innymi rozwoju diagnostyki spersonalizowanej. Planuje uruchomić pierwszą w Polsce klinikę terapii genowych.

Genomed rozwija także sprzedaż badań genetycznych, głównie klientom zainteresowanym szeroko pojętą profilaktyką zdrowotną.

Największym udziałowcem Genomed S.A. jest spółka Diagnostyka S.A., która posiada 44,67 procent udziałów w kapitale zakładowym (30,73  procent głosów na WZA).