Aktualności

Będzie trzecia edycja kampanii #ODWOŁUJE #NIEBLOKUJE
Kampania dotyczy problemu nieodwoływania przez pacjentów umówionych wizyt lekarskich, a także niestawiania się na planowych zabiegach.
Aplikacja Comarch pomaga pacjentom z chorobami hematoonkologicznymi
Bieżąca opieka lekarza i stały monitoring stanu zdrowia to kluczowe aspekty terapii pacjentów hematoonkologicznych.
NIK: 35 mln zł przekazane nienależnie na dodatki covidowe
NIK negatywnie oceniła realizację poleceń ministra zdrowia w sprawie dodatkowych świadczeń pieniężnych przyznawanych w związku z przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19.
Eksperci Lux Med na konferencji Google Cloud Next
Na rynku pojawiają się rozwiązania, które potrafią analizować jednocześnie kontent video, audio i tekst, wspierając lekarzy w opracowaniu dokumentacji medycznej.
Scanmed przejmuje Vital Medic z Kluczborka
Przejęcie Vital Medic to kolejny krok w realizacji strategii rozwoju Grupy Scanmed, która zakłada ekspansję w segmencie szpitalnym.
Prawie 70 tysięcy osób uległo wypadkom przy pracy w roku 2023
Wśród przyczyn wypadków przy pracy w roku 2023 na pierwszym miejscu było nieprawidłowe zachowanie się pracownika.
Pierwsze spotkanie zespołu w sprawie standardów procedur w diagnostyce obrazowej
Uczestnikami projektu są podmioty oferujące usługi w zakresie diagnostyki obrazowej i ich dostawcy oprogramowania, współpracujące w ramach organizacji Pracodawcy dla Zdrowia.
Pracodawcy dla Zdrowia rozmawiali na temat kadr medycznych
Uczestnicy spotkania przedstawili wspólne rekomendacje dotyczące rozwiązań, których wprowadzenie mogłoby złagodzić problemy z brakami kadrowymi.
Pracodawcy dla Zdrowia inicjatorami Standardu Ochrony Małoletnich dla podmiotów leczniczych
Obowiązek wprowadzenia standardów wynika z ustawy o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym i ochronie małoletnich.
Czym jest cyberbezpieczeństwo w branży medycznej – dobre praktyki
Zapewnienie bezpieczeństwa  danych pacjentów wymaga świadomości zagrożeń oraz znajomości praktyk, które pomagają je minimalizować.
Lux Med Onkologia inwestuje w nowy sprzęt
Lux Med Onkologia realizuje finansowany przez Narodowy Fundusz Zdrowia program profilaktyki raka piersi.
Będzie pilotaż programu opieki farmaceuty w zakresie zdrowia reprodukcyjnego
Celem wprowadzenia programu jest rozwiązanie problemu niedostatecznego poziomu dostępności do antykoncepcji awaryjnej.
Pracodawcy dla Zdrowia pracują nad standaryzacją procedur
Projekt jest otwarty dla wszystkich zainteresowanych, jego inicjatorzy zachęcają do udziału.
Ochrona danych dotyczących zdrowia w legislacji unijnej
Europejska Przestrzeń Danych dotyczących Zdrowia pozwoli na udostępnianie zanonimizowanych danych.
Polacy nie pracują w wyuczonych zawodach
17 procent ankietowanych przyznało, że w trakcie studiów nie pozyskało wystarczających umiejętności do pracy w zawodzie.
Opieka neonatologiczna w województwie warmińsko-mazurskim jest niewystarczająca
Raport NIK ujawnił wiele nieprawidłowości w zakresie opieki nad noworodkami.
Nowa pracownia PET/CT Affidea w Koszalinie
Badanie PET/CT łączy w sobie obrazy anatomiczne z informacjami o aktywności metabolicznej zmiany.
Anna Rulkiewicz w gronie najbardziej skutecznych kobiet w biznesie
Forbes wyróżnił skuteczne i wpływowe przedsiębiorczynie i menedżerki.
Grupa Mazovia członkiem Pracodawców dla Zdrowia
Atutem szpitali jest doświadczona, wysoko wykwalifikowana kadra oraz najnowocześniejszy sprzęt, z dwoma innowacyjnym robotami da Vinci.
Nowa prezeska zarządu Szpitala Św. Elżbiety
Iwona Balcerowska od kilkunastu lat związana jest z rynkiem usług medycznych, pełniła różne funkcje kierownicze, zarządcze lub nadzorcze.
Rynek medyczny zmierza w kierunku ubezpieczeń
Polisy zdrowotne ma już 4,7 miliona Polaków, a wartość polis we wrześniu 2023 wynosiła 1,2 mld zł.
Medidesk aktywnie uczestniczy w wydarzeniach branżowych
Wydarzenia branżowe to okazja do wymiany wiedzy i doświadczeń oraz nawiązywania kontaktów.
Polmed Radosław Szubert i Romuald Magdoń.
25-lecie NZOZ-u Polmed
Obecnie Polmed obsługuje ponad 3500 firm, a corocznie z usług firmy korzysta ponad 4 miliony osób.
Szpitale Mavit z certyfikatem CMJ
Certyfikat potwierdza przestrzeganie przez szpitale Mavit standardów akredytacyjnych dla inwazyjnych procedur zabiegowych i operacyjnych.
Artykuł Diagnostyki na łamach czasopisma Nature
Publikacja dotyczy projektu prowadzonego przez Diagnostykę Consilio, spółkę należącą do Grupy Diagnostyka.
Zdalna opieka medyczna w iMed24
W iMed24 działa Centrum Zdalnej Opieki Medycznej.
Wynagrodzenia stanowią tabu na polskim rynku pracy
67 procent firm uważa, że ujawnianie płac ma sens, ponieważ mogłoby pomóc w rekrutacji i zarządzaniu oczekiwaniami pracowników.
Polskie miasta mają problem ze spalinami
Ograniczenie negatywnego wpływu transportu na środowisko jest jednym z celów polityki transportowej Unii Europejskiej.
Orpea zmienia nazwę na emeis i otwiera nowy rozdział w swojej historii
Firma zmieniła markę, ale jej moce strony – zaangażowanie zespołów, korzystanie z najnowocześniejszej wiedzy medycznej, dążenie do innowacji oraz  kompleksowy charakter działań pozostają bez zmian.
Comarch Punkt Diagnostyczny dla zdrowia pracowników
Dbanie o zdrowie pracowników warto zacząć od podstaw, czyli od profilaktyki, którą można realizować zdalnie.
Lewiatan partnerem społecznym dekady
Od 25 lat eksperci Konfederacji Lewiatan ocenili wiele tysięcy projektów ustaw i rozporządzeń  dotyczących różnych sfer gospodarki.
PZU rozwija sektor zdrowotny
Rozwój sektora zdrowotnego PZU to efekt zwiększającego się popytu na usługi medyczne.
Nowy aparat do TK w Szpitalu Fieldorfa
W Lux Med Onkologia można wykonać badania tomografii  komputerowej finansowane w ramach środków Narodowego Funduszu Zdrowia oraz komercyjne.
Laboratoria Lux Med ze świadectwem jakości
Ocenę bardzo dobrą dla pojedynczego analitu otrzymuje laboratorium, które uzyskało pozytywne oceny w czterech edycjach programu.
Nowe badanie w laboratoriach Diagnostyki
Nowe badanie wprowadzone do oferty to pierwszy w Polsce test z krwi wspomagający diagnostykę Alzheimera.
Koszty pracy w Unii Europejskiej wzrosły o 4 procent
Indeks Kosztów Pracy jest krótkoterminowym wskaźnikiem obrazującym kształtowanie się godzinowych kosztów pracy ponoszonych przez pracodawców w ujęciu nominalnym.
System Comarch Optimed NXT wzmocni Grupę Centrum CBT
System Comarch Optimed NXT został dostosowany do indywidualnych potrzeb Centrum CBT, co stanowi potwierdzenie jego elastyczności.
Wyniki najnowszego Indeksu Zdrowych Miast w kategorii ludność i pokolenia
Indeks Zdrowych Miast został stworzony przez Grupę Lux Med we współpracy z ekspertami ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz Fundacji Gospodarki i Administracji Publicznej.
Scanmed otworzył poradnię POZ w przychodni w Luboniu
Scanmed prowadzi obecnie w Wielkopolsce pięć centrów medycznych i jeden szpital.
9 mld zł kosztowało w Polsce leczenie otyłości w roku 2022
Według danych OECD każdego roku około 1,5 miliona hospitalizacji ma związek z otyłością.
Realizujemy długofalową strategię rozwoju
Fizjoterapia, sport i medycyna to trzy filary działalności FizjoSportMed.
Innowacyjne terapie dostępne w ramach NFZ w szpitalach Lux Med Onkologia
Rozwój chirurgii onkologicznej z asystą robotów to znaczący krok w przyszłość leczenia nowotworów kobiecych.
Nowa placówka centrum medycznego Balticmed
Sieć Balticmed obejmuje 15 placówek medycznych.
Lider jest potrzebny, ale nie nadmierna centralizacja systemu, celem powinno być zdrowie pacjentów
Uczestnicy dyskusji starali się odpowiedzieć na pytanie, kto jest project ownerem ochrony zdrowia w Polsce i kto odpowiada za wynik jego działania.
Pani Minister Zdrowia Izabela Leszczyna popiera kampanię #ODWOLUJE #NIEBLOKUJE
Akcja #ODWOLUJE #NIEBLOKUJE została zainicjowana w roku 2022 przez Centrum Medyczne CMP.
Pragniemy wspierać innych międzynarodowym doświadczeniem
Współpraca ze związkiem otwiera również drzwi do cennej wymiany doświadczeń z innymi liderami branży.
Varian Medical System w gronie Pracodawców dla Zdrowia
Varian jest wiodącym na świecie producentem urządzeń medycznych i oprogramowania do leczenia nowotworów.
Otwarcie nowej placówki Lux Med w Gliwicach
Oficjalnie otwarta została druga placówka Lux Med w Gliwicach.
Spotkanie zarządu Pracodawców dla Zdrowia
Plan działania związku na rok 2024 zakłada między innymi udział w dużych spotkaniach branżowych.
Prezeska Pracodawców dla Zdrowia na Liście Stu najbardziej wpływowych osób
Anna Rulkiewicz już po raz kolejny znalazła się w czołówce listy najbardziej wpływowych osób w systemie ochrony zdrowia.
Dyskryminacja i uprzedzenia utrudniają rozwój zawodowy kobietom
Przypadający na 8 marca Międzynarodowy Dzień Kobiet może być dla wielu organizacji okazją do bliższego przyjrzenia się sytuacji kobiet w nich zatrudnionych.
GenXone wykona badania dla Human Biome Institute
Największym akcjonariuszem genXone S.A. jest Diagnostyka S.A.
Beata Leszczyńska oficjalnie powołana w skład Rady ds. Polityki Senioralnej
Rada do spraw Polityki Senioralnej jest organem opiniodawczo-doradczym Ministra ds. Polityki Senioralnej.
Czy bycie prezeską może być źródłem szczęścia – mówi Joanna Miłachowska, Country Head of Siemens Healthineers
Capital H to rozmowy z ekspertami i managerami na temat przywództwa w dobie transformacji oraz o ludzkich aspektach zarządzania.
Fresenius odsłonił w Poznaniu mural promujący transplantację
To trzeci mural wspierający przeszczepy w Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu. Wszystkie powstały w ramach projektu „Ściany mają mówić”.
Nowa przychodnia Centrum Zdrowia Tuchów
Centrum Zdrowia Tuchów jest największym niepublicznym ośrodkiem medycznym działającym w podregionie tarnowskim.
Nowe procedury wspomagane robotycznie w Szpitalu Św. Elżbiety
System robotyczny stosowany w chirurgii małoinwazyjnej umożliwia wykonywanie precyzyjnych zabiegów, jest także bezpieczniejszy dla pacjentów.
Lux Med i Harmonia realizatorami programu ochrony zdrowia psychicznego dla dzieci
Celem programu było wzmocnienie zdrowia psychicznego uczniów, niesienie realnej pomocy dzieciom oraz nauczycielom i rodzicom.
Wzrost przychodów spółki Genomed
Genomed SA oferuje usługi sekwencjonowania i analizy DNA, RNA, syntezy DNA oraz diagnostyki genetycznej.
Diagnostyka kluczowa w opiece nad osobami z chorobami otępiennymi
Ryzyko zachorowania na chorobę Alzheimera po ukończeniu 65 lat ulega podwojeniu z upływem każdych kolejnych pięciu lat.
Centrum Medyczne FSM należy do Pracodawców dla Zdrowia
FSM oferuje szeroki zakres specjalistycznych usług, prowadzi największą we Wrocławiu poradnię rehabilitacyjną.
Lux Med nagrodzony jako pracodawca rozwijający liderów
Konkurs ma na celu wyłonienie najciekawszych i najskuteczniejszych kampanii, inicjatyw i akcji, które powodują, że firma nie tylko przyciąga, ale i zatrzymuje najbardziej utalentowanych pracowników.
Pytania o oczekiwania finansowe najtrudniejsze dla kandydatów do pracy
Pytania dotyczące finansów oraz oczekiwań wobec zatrudniającego są najtrudniejsze dla kandydatów do pracy.
Standardy akredytacyjne w szpitalach wymagają zmiany
Kluczowym narzędziem oceny efektywności, skuteczności i bezpieczeństwa świadczonych  usług są wskaźniki jakości w opiece zdrowotnej.
Nowa lokalizacja Centrum Medycznego Scanmed w Warszawie
Scanmed prowadzi sieć przychodni oraz centrów kardiologicznych na terenie całej Polski.
„Prywatne” lekcje zdrowia, czyli kształcenie lekarzy i kadry medycznej w niepublicznym podmiocie opieki zdrowotnej
Prywatne podmioty, stanowiące istotny element systemu ochrony zdrowia, biorą także udział w kształceniu kadr medycznych, dzieląc się swoim doświadczeniem i wiedzą.
Nowa pracownia rezonansu magnetycznego Lux Med
Lux Med Diagnostyka oferuje badania rezonansu magnetycznego, tomografii komputerowej, USG, RTG oraz mammografię.
Kolejny rok rozwoju grupy Diagnostyka
W roku 2023 Diagnostyka rozszerzyła obszar działalności o diagnostykę obrazową.
Polmed inwestuje w diagnostykę obrazową
Polmed inwestuje w podmioty medyczne, między innymi oferujące badania w zakresie diagnostyki obrazowej.
Goldenmed otworzył nowe centrum medyczne
Goldenmed prowadzi dwie placówki, jedną w Warszawie, drugą w Legionowie.
Beata Leszczyńska, prezeska Orpea Polska, w Radzie ds. Polityki Senioralnej
Główne zadania Rady to opracowywanie kierunków działań adresowanych na rzecz osób starszych w Polsce,.
Comarch  Healthcare S.A. dołącza do związku Pracodawców dla Zdrowia
Comarch Healthcare S.A. dostarcza kompleksowe i uniwersalne rozwiązania IT dla sektora medycznego.
Lux Med szkoli studentów pielęgniarstwa
Lux Med jest partnerem strategicznym kierunku pielęgniarstwo w Wyższej Szkole Inżynierii i Zdrowia w Warszawie.
Siemens Healthineers realizuje program stażowy
Udział w stażu to także wkład w utrzymanie technologii służących pacjentom.
Przychodnia Rodzinna dr Zdziebłowskiej dołącza do Grupy Kapitałowej Centrum Medycznego CMP
Centrum Medyczne CMP to sieć przychodni posiadających obecnie 24 oddziały na terenie Warszawy i okolic oraz w województwie łódzkim.
Affidea przejęła Medisport
Affidea to międzynarodowa sieć centrów diagnostyki obrazowej i leczenia onkologicznego.
Centrum Medyczne CMP z apetytem na rozwój sieci w całej Polsce
Rozwój CMP przebiega w dwóch kierunkach – jako rozwój organiczny oraz akwizycje placówek.
Lux Med i Polski Alarm Smogowy prezentują nowe kompendium wiedzy
Misją Grupy Lux Med jest pomaganie ludziom w dłuższym, zdrowszym i szczęśliwszym życiu oraz czynienie świata lepszym.
AI wzbudza wśród specjalistów raczej entuzjazm niż obawy 
AI niesie za sobą również ryzyka, na przykład związane z bezpieczeństwem danych oraz naruszeniem praw własności intelektualnej.
Nowa pracownia diagnostyczna Helimed
Helimed to sieć placówek medycznych działających na terenie południowej Polski, w której skład wchodzi kilkanaście centrów diagnostyki obrazowej.
Nowa pracownia tomografii komputerowej w Drawsku Pomorskim
Zaletami tej metody diagnostycznej jest przede wszystkim nieinwazyjność, dokładność oraz krótki czas badania.
Pracodawcy dla Zdrowia rozmawiali na temat poprawy funkcjonowania diagnostyki obrazowej
Sprostanie wyzwaniom wymaga kompleksowego podejścia, które obejmuje inwestycje w infrastrukturę, poprawę finansowania, rozwój kadr oraz wdrażanie innowacji.
Mammograf Siemensa w Zachodniopomorskim Centrum Onkologii
Zachodniopomorskie Centrum Onkologii to największy w województwie ośrodek specjalistyczny zajmujący się diagnostyką i leczeniem chorób nowotworowych.
Nowa przychodnia sieci CenterMed
To szósta placówka sieci CenterMed w Tarnowie.
Marmedicam otworzył nową placówkę
W Jaworznie działa sieć placówek Marmedicam.
Urządzenia Siemens Healthineers w ST Medical Clinic w Szczecinie
Badania rezonansu magnetycznego i tomografii komputerowej są niezbędne dla diagnostyki chorób ortopedycznych.
Zintegrowany System Kwalifikacji pomaga działającym na rynku pracy
Rejestr kwalifikacji jest dostępny na stronie kwalifikacje.gov.pl. Zawiera ich charakterystykę, efekty uczenia się oraz spis instytucji certyfikujących.
Będzie program pilotażowy kompleksowej opieki nad dziećmi i młodzieżą z otyłością
Program pilotażowy został opracowany przez zespół do spraw koordynowanej opieki nad pacjentami z rozpoznaną otyłością, powołany w październiku 2022 przy Ministrze Zdrowia.
Prezeska Pracodawców dla Zdrowia prelegentką podczas EEC Trends
EEC Trends to debata nad głównymi trendami, które w roku 2024 będą przedmiotem dyskusji w trakcie XVI Europejskiego Kongresu Gospodarczego (European Economic Congress).
Nowe Centrum Ortodoncji Cyfrowej Lux Med
Jest to kolejne tego typu centrum kompetencyjne i z całą pewnością nie ostatnie – zapowiada Lux Med.
Nowy sprzęt w Centrum Medycznym Mavit w Warszawie
Nowy laser femtosekundowy, dostępny w Mavit charakteryzuje się krótszym czasem działania w porównaniu do swoich poprzedników.
Nowe technologie wchodzą do HR
Umiejętności AI HR managera to kompetencje programistyczne, biznesowe, technologiczne oraz inteligencja emocjonalna.
Nie zastąpi nas sztuczna inteligencja, ale ludzie, którzy się nią posługują
Nie wszystko da się przewidzieć, co wyraźnie dała do zrozumienia pandemia, która zaskoczyła cały świat.
Grupa Scanmed przejmuje Centrum Rehabilitacji w Chorzowie
Przejęta placówka oferuje kompleksowe leczenie rehabilitacyjne i co roku obsługuje ponad 20 tysięcy pacjentów
Zdrowie po wyborach – nowe otwarcie – jakie będą zmiany w systemie?
System opieki zdrowotnej wymaga zmian, o których mowa jest od dziesięcioleciu. Nowe otwarcie daje nadzieję na ich realizcję.
Diagnostyka Genesis partnerem Fundacji Gonito
Centra Genetyki Medycznej Genesis podjęły współpracę z Fundacją Gonito, w ramach której będą wspierać rodziny.
Unia Bracka podsumowała rok 2023
Unia Bracka to sieć placówek utworzonych przez kopalnie węglowe oraz organizacje związkowe branży górniczej.
Eksperci Lux Med wezmą udział w konferencji PRACA 4.0
Anna Rulkiewicz, prezeska Lux Med, weźmie udział w dyskusji pt. „Rynek pracy przyszłości – jak będzie wyglądał?”.
Nowa placówka Lux Med w Gliwicach
W całej Polsce Lux Med posiada ponad 270 ogólnodostępnych i przyzakładowych centrów medycznych.
Fizjoterapeuci zyskają więcej uprawnień
Nowe przepisy zwiększają rolę fizjoterapeutów i dają im więcej uprawnień.
Ponad 300 decyzji dotyczących naruszenia zbiorowych praw pacjentów
W roku 2023 Rzecznik Praw Pacjenta wydał 301 decyzji w sprawach praktyk naruszających zbiorowe prawa pacjentów. Znaczna część tych spraw dotyczy utrudnień w kontakcie telefonicznym
Nowa przychodnia sieci Świat Zdrowia
Przychodnie Świat Zdrowia prowadzone są przez NeucaMed, spółkę z Grupy Neuca.
Spotkanie Pracodawców dla Zdrowia z Panią Minister Zdrowia Izabelą Leszczyną
24 stycznia 2024 w siedzibie Konfederacji Lewiatan odbyło się spotkanie Pani Minister Zdrowia Izabeli Leszczyny z przedstawicielami sektora ochrony zdrowia zrzeszonymi w Konfederacji Lewiatan. Związek
Diagnostyka współtworzy projekt artystyczny „Nowe-Twory”
Projekt kierowany jest do osób, które chcą zbliżyć się do tematu onkologii z perspektywy pacjenta i przez pryzmat sztuki.
Medidesk Członkiem Głównym Koalicji AI w Zdrowiu
Medidesk to startup technologiczny oferujący kompleksowe narzędzie do obsługi oraz analizy zgłoszeń pacjentów.
Wytyczne WHO w sprawie etycznego wykorzystania sztucznej inteligencji
Przewiduje się, że LMM będą miały szerokie zastosowanie w opiece zdrowotnej, badaniach naukowych, zdrowiu publicznym i opracowywaniu nowych leków.
Kodeks branżowy zatwierdzony przez prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
Zatwierdzony dokument to pierwszy w Europie kodeks obejmujący podmioty publiczne i prywatne z sektora medycznego.
Będą zmiany w rozliczaniu świadczeń w zakresie opieki paliatywnej i hospicyjnej
Zaproponowano likwidację produktów rozliczeniowych oraz wyodrębnienie niektórych świadczeń do oddzielnego finansowania.
Lux Med Diagnostyka inwestuje w nowe pracownie i sprzęt
Pracownie Lux Med Diagnostyka w całej Polsce wykonują badania rezonansu magnetycznego, tomografii komputerowej, mammografię, USG i RTG.
Nowoczesny sprzęt Siemens Healthineers pracuje w Centrum Zdrowia Dziecka
Aparat PET-CT umożliwia pogłębioną diagnostykę między innymi chorób neurologicznych małych pacjentów.
Diagnostyka partnerem specjalistycznych warsztatów
Diagnostyka, prowadząc działania edukacyjne, jest organizatorem i partnerem wielu merytorycznych szkoleń i warsztatów.
Scanmed: nowy oddział rehabilitacji w Kutnie
Odział rehabilitacji kardiologicznej przeznaczony jest dla pacjentów objętych opieką w ramach programu KOS-zawał.
Polacy wśród najbardziej zadowolonych z życia w krajach UE
Badanie Eurostatu wykazało, że mieszkańcy krajów Unii Europejskiej są generalnie zadowoleni z życia.
Współpraca Medidesk i IBF Group
Medidesk to startup technologiczny oferujący kompleksowe narzędzie do obsługi oraz analizy zgłoszeń pacjentów.
Lux Med i Znany Lekarz zorganizują przychodnię podczas 32. Finału WOŚP
W Przychodni WOŚP, na przestrzeni 150mkw, w ramach 6 gabinetów specjalistycznych, odwiedzający będą mogli dokonać profilaktycznego przeglądu zdrowia.
Roboty wspomagające rehabilitację w Uzdrowisku Ustroń
Rehabilitacja z użyciem robota pozwala niwelować skutki niedoboru personelu medycznego.
Nowe świadczenia komercyjne w Szpitalu w Blachowni
W roku 2023 szpital ten został wybrany Szpitalem Roku w województwie śląskim w Plebiscycie Medycznym Hipokrates.
Wyzwaniem w roku 2024 będzie pozyskanie wysokiej klasy specjalistów
Sektor usług BSS (Business Services Sector) coraz bardziej się specjalizuje.
Spotkanie ekspertów opieki długoterminowej w Orpea
Orpea Polska jest gotowa współtworzyć zapowiedziany przez premiera system aktywnej opieki nad seniorami.
Nowe biuro Contact Center Grupy Lux Med
Konsultanci dwóch Contect Center Lux Med prowadzą miesięcznie ponad 600 tysięcy rozmów z pacjentami.
Szpital Swissmed z wyróżnieniem Fundacji Rodzić po Ludzku
W Szpitalu Swissmed w ciągu 15 lat działalności urodziło się 8 tysięcy dzieci.
Nowa pracownia diagnostyczna Tomma
Sieć placówek Tomma to kilkadziesiąt pracowni działających na terenie całej Polski.
Opiekunowie medyczni z nowymi kompetencjami
Nadanie nowych uprawnień opiekunom medycznym odciążą przedstawicieli innych zawodów, między innymi pielęgniarki.
Spotkanie zarządu Pracodawców dla Zdrowia
Pracodawcy dla Zdrowia podsumowali pierwszy rok działalności i zaplanowali działania na najbliższe miesiące.
Wstępujemy do Pracodawców dla Zdrowia z nadzieją na zmiany
Możemy wiele wnieść do Związku, liczymy na wsparcie, chcemy się także uczyć od podmiotów, które już tutaj funkcjonują.
Nowy skład zarządu Orpea Polska
Orpea Polska wprowadziła zmiany w zarządzie spółki. Dołączyła do niego dotychczasowa dyrektor operacyjna.
Ustalono wysokość świadczeń kompensacyjnych dla pacjentów
Wysokość świadczenia kompensacyjnego będzie ustalana przez Rzecznika Praw Pacjenta, jako organu prowadzący postępowanie w sprawie o to świadczenie.
Jakość i bezpieczeństwo – najważniejsze wyzwania systemu ochrony zdrowia
Zdarzenia niepożądane stanowią obecnie jedną z dziesięciu głównych przyczyn zgonów i niepełnosprawności na świecie.
CM Medyk wyróżnione za innowacyjny system diagnostyczny
Innowacyjny system polega na automatycznym analizowaniu wyników badań laboratoryjnych przez algorytmy.
Powołanie minister ds. polityki senioralnej i zapowiedź skoordynowania tej polityki to dobra wiadomość dla branży opieki długoterminowej
Braki kadrowe, słaba dostępność profesjonalnych usług oraz dwa różne organy decyzyjne to niektóre problemy, z którymi boryka się opieka długoterminowa.
Diagnostyka Genesis otworzyła poradnię badań prenatalnych
Diagnostyka prenatalna pozwala przyszłym rodzicom wykluczyć bądź rozpoznać wady rozwojowe płodu.
Prawie 4,7 mln Polaków ma prywatne ubezpieczenie zdrowotne
W ciągu 9 miesięcy roku 2023 Polacy wydali na polisy zdrowotne prawie 1,2 mld zł, czyli o prawie 34 procent więcej niż rok wcześniej.
Konkurs w ramach EP PerMed ogłoszony
Celem EP PerMed jest między innymi finansowanie badań wspierających badania nad medycyną spersonalizowaną.
Raport GUS- prawie 900 szpitali, kadra coraz starsza
W 2022 roku nie zaobserwowano istotnych zmian w strukturze wieku lekarzy oraz lekarzy dentystów uprawnionych do wykonywania zawodu.
W powiecie legnickim powstaje prywatny szpital
Nowe Centrum medyczne powstaje jako inwestycja prywatnej spółki.
Rok 2023 w Siemens Healthineers – biznesowy i odpowiedzialny społecznie
Siemens Healthineers dużą wagę w swojej działalności przywiązuje do odpowiedzialności społecznej.
Centrum Medyczne CMP członkiem Pracodawców dla Zdrowia
Pracodawcy dla Zdrowia rozwijają działalność. Do związku dołączył właśnie ważny podmiot leczniczy.
4Dent z Katowic dołącza do Grupy Lux Med
To kolejna inwestycja Grupy Lux Med w stomatologię w ostatnim czasie.
Polmed przejmuje Nordmedic
Polmed rozwija działalność między innymi poprzez akwizycje, zarówno podmiotów rehabilitacyjnych jak i diagnostycznych.
Wyzwania dla pracodawców na rok 2024 – oszczędności i oczekiwania pracowników
Sytuacja na rynku pracy jest niejednoznaczna, natomiast rok 2024 może przynieść ożywienie. Pracodawcy planują rekrutacje, a pracownicy – szukają ofert.
Rok 2023 to udany start związku Pracodawcy dla Zdrowia
Rozwijamy związek, do którego dołączają systematycznie nowi członkowie. Zapraszamy wszystkich, którzy chcą wspólnie z nami działać na rzecz poprawy systemu ochrony zdrowia dla dobra pacjentów.
Pracodawcy dla Zdrowia przedstawili rekomendacje dla systemu opieki zdrowotnej
Pracodawcy dla Zdrowia zapewniają nową minister zdrowia o swojej chęci współpracy z resortem i przedstawiają rekomendacje działań w obszarze sektora ochrony zdrowia.
Monika Tomaszewska członkiem zespołu ekspertów przy RPP
Fundusz Kompensacyjny Zdarzeń Medycznych został wprowadzony w życie mocą znowelizowanej ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
Lux Med współpracuje z Akademią Śląską
Lux Med współpracuje z uczelniami, wspierając kształcenie kadr medycznych.
Karty dobrych praktyk kampanii #ODWOLUJE #NIEBLOKUJE
Kampania #ODWOLUJE #NIEBLOKUJE dotyczy problemu nieodwoływania przez pacjentów umówionych wizyt lekarskich.
500 mln zł na leczenie niepłodności rocznie
Program leczenia niepłodności obejmuje procedury medycznie wspomaganej prokreacji, w tym zapłodnienie pozaustrojowe (in vitro).
Lux Med dołączył do Business Accessibility Forum
Jakość usług medycznych oraz ich pozytywna ocena przez pacjentów to jeden ze strategicznych wyznaczników firmy, także w obszarze ESG.
Nowa przychodnia stomatologiczna Lux Med
Lux Med Stomatologia posiada sieć około 200 własnych gabinetów i prawie 70 centrów medycznych.
Jakub Swadźba, prezes Diagnostyki, na drugim miejscu Rankingu Liderów Biznesu
Ranking typuje przedsiębiorców, którzy w kończącym się roku odnieśli największe sukcesy.
Diagnostyka podsumowała cykl szkoleń dla diagnostów
Tematem seminarium były doświadczenia po pandemii Covid-19 i wyzwania dla medycyny laboratoryjnej na czas kryzysu.