Zarząd związku

Anna Rulkiewicz

Prezes zarządu

Jakub Swadźba

Członek zarządu

Joanna Miłachowska

Członek zarządu

Beata Leszczyńska

Członek zarządu

Tomasz Prystacki

Członek zarządu

Łukasz Niewola

Członek zarządu