O związku

Pracodawcy dla Zdrowia to związek zrzeszający pracodawców branży medycznej, zarówno placówki oferujące świadczenia zdrowotne jak i firmy dostarczające im sprzęt i usługi.

Celem związku jest ochrona praw i reprezentowanie interesów zrzeszonych w nim pracodawców wobec związków zawodowych pracowników, organów władzy i administracji państwowej oraz organów samorządu terytorialnego, a także oddziaływanie na kształtowanie ustawodawstwa dotyczącego interesów pracodawców.

Cele te są realizowane między innymi poprzez występowanie do przedstawicieli organów władzy i administracji państwowej oraz organów samorządu terytorialnego i władz sądowych, delegowanie swoich przedstawicieli do organów doradczych tych instytucji a także opiniowanie  założeń i projektów ustaw oraz aktów wykonawczych.

Wśród zadań związku jest także współdziałanie z innymi organizacjami, organizowanie szkoleń, prowadzenie badań oraz przekazywanie informacji dotyczących pracodawców.

Związek oferuje swoim członkom pomoc w negocjacjach, szczególnie w celu rozwiązywania sporów zbiorowych oraz zawierania układów pracy i innych porozumień,  zapewnia doradztwo organizacyjne, prawne, ekonomiczne i techniczne. Organizuje seminaria, konferencje i inne przedsięwzięcia w celu wymiany poglądów i doświadczeń.

Pracodawcy dla Zdrowia są częścią Konfederacji Lewiatan, reprezentatywnej organizacji pracodawców, która posiada ustawowe gwarancje udziału w procesie legislacyjnym i jest członkiem Rady Dialogu Społecznego.

 

Konfederacja Lewiatan zrzesza 54 związki branżowe i regionalne, reprezentujące setki branż, oraz 4100 firm. 400 przedstawicieli związku zasiada w gremiach krajowych, międzynarodowych i regionalnych. Jest to najczęściej cytowana organizacja pracodawców.

Własne biuro w Brukseli i członkostwo w BusinessEurope pozwalają organizacji skutecznie działać na forum unijnym.