Firmy coraz bardziej elastyczne w zatrudnianiu

Najnowszy raport, przygotowany przez EY Polska i GIGLIKE, to druga edycja badania wskaźnika GIGbarometr mierzącego elastyczność rynku pracy.

Z raportu „GIGbarometr, czyli barometr elastyczności rynku pracy 2024” wynika, że tendencją w małych firmach jest większe uelastycznienie form współpracy, a w średnich  – wzrost zawieranych umów B2B. Zauważalne jest także coraz większe zadowolenia ze współpracy z niezależnymi profesjonalistami (GIGerami).

Najnowszy raport, przygotowany przez EY Polska i GIGLIKE, to druga edycja badania wskaźnika GIGbarometr mierzącego elastyczność rynku pracy. Pierwsza nosiła tytuł „GIGbarometr 2023. Jak elastyczny jest polski rynek pracy?”. Opracowanie jest także kontynuacją wcześniejszych raportów otwierających dyskusję o zjawisku GIGekonomii i GIGerach (z 2021 roku: GIG on. Nowy Ład na rynku pracy oraz z 2022 roku – To GIG or not to GIG? GIG well!).

Obliczony w roku 2023 pierwszy wskaźnik elastyczności rynku pracy w Polsce, dotyczący trzech aspektów: otoczenia, firm i ludzi, wyniósł 4,5. W 2024 roku GIGbaromert urósł do wartości 5,1, co oznacza wzrost elastyczności rynku pracy. Za najważniejszy czynnik oddziałujący pozytywnie w tym zakresie uznano stan gospodarki w skali makro, czyli takie elementy jak polityka fiskalna, monetarna, poziom bezrobocia oraz inflacja.

Umowy B2B zamiast zleceń

Na wzrost elastyczności rynku pracy wpływ ma także podejście przedsiębiorców, które zmienia się na korzyść GIGerów. W najnowszym badaniu przedstawiciele firm deklarują większą liczbę zawieranych umów B2B. Szczególny wzrost widoczny jest w średnich przedsiębiorstwach (57 procent vs. 46 procent w 2023 roku) kosztem mniejszej liczby umów-zleceń. Z badania wynika, że małe firmy także nabierają umiejętności w uelastycznianiu form współpracy.

– Rośnie grupa entuzjastów, którzy swoje modele biznesowe opierają właśnie na założeniach GIG. Za przykładem firm znanych marek, które niosą sztandar pionierów i odniosły globalny sukces, podążają mniejsze lub zupełnie małe przedsięwzięcia testujące apetyt rynku na takie formy działania – komentuje Marek Jarocki, partner, lider zespołu people advisory services tax.

Wzrasta nie tylko zainteresowanie współpracą z GIGerami, ale także poziom zadowolenia przedsiębiorstw ze współpracy z niezależnymi profesjonalistami. Jednak wzrost generowany jest głównie przez pozytywną ocenę małych organizacji (7,7 vs. 7,2 w 2023 roku). W średnich firmach nadal utrzymuje się on na wysokim poziomie (wzrost do 7,6 w stosunku do 7,5 w 2023 roku), natomiast wśród dużych podmiotów odnotowano zauważalny spadek do wartości 7,0 (w porównaniu z 7,5 w 2023 roku). Pokazuje to, że współpraca z GIGerami niesie ze sobą nie tylko korzyści, lecz także wyzwania, które są tym większe, im większa jest organizacja.

Dział współpracy z GIGerami

– Na pewno otwarcie się na ten model współpracy wymaga transformacji procesów i zarządzenia zmianą. Dobrą praktyką jest alokowanie wyspecjalizowanej osoby (a dla większych firm – stworzenie zespołu) do zarządzania relacjami z kontraktorami (ang. contractors relationship management) – mówi Eliza Skotnicka, EY Polska, senior manager, people advisory services tax.

Analiza czynników najważniejszych dla niezależnych profesjonalistów przy wyborze elastycznych form współpracy potwierdza, że firmy coraz lepiej odnajdują się na elastycznym rynku pracy i coraz lepiej rozumieją perspektywę GIGerów, którzy cenią sobie elastyczność miejsca, czasu i warunków współpracy na niemal tym samym poziomie co poczucie zadowolenia z sytuacji finansowej (odpowiednio 45 procent i 57 procent).

Wyraźny spadek czynnika możliwości podejmowania się różnych zleceń dla różnych podmiotów (z 64 procent w 2023 roku do 45 procent w tegorocznym badaniu), obserwowany zarówno wśród małych, jak i dużych podmiotów (w średnich bez zmian), pozwala stwierdzić, że GIGer może być postrzegany również jako lojalny współpracownik w dłuższej perspektywie.

Wyniki badania wskazują także na istotny wzrost liczby odpowiedzi w obszarze benefitów oraz narzędzi, które w ocenie przedsiębiorstw są istotne dla niezależnych profesjonalistów. Firmy dostrzegają konieczność zapewnienia GIGerom środków, które nie tylko pozwalają na bezpieczne wykonywanie obowiązków, na przykład poprzez udostępnianie narzędzi do pracy (wzrost z 34 procent w 2023 roku do aż 49 procent) czy zapewnianie ubezpieczenia (wzrost z 16 procent w 2023 roku do 36 procent), ale też zapewniają świadczenia o charakterze motywacyjnym, jak opieka zdrowotna (wzrost z 22 procent w 2023 roku do 30 procent) czy samochód firmowy (wzrost z 28 procent w 2023 roku do 30 procent).

GIGabarometr. Barometr elastyczności rynku pracy 2024 dostępny jest tutaj>>>

Źródło: www.ey.com