Spotkanie zarządu Pracodawców dla Zdrowia

Pracodawcy dla Zdrowia podsumowali pierwszy rok działalności i zaplanowali działania na najbliższe miesiące.

Pracodawcy dla Zdrowia na spotkaniu 9 stycznia 2024 roku podsumowali pierwszy rok działalności i nakreślili plan działania na najbliższe miesiące. Obejmuje on między innymi spotkania w grupach problemowych i udział w konferencjach.

Związek rozpoczął działalności w marcu 2023 roku. Już w maju zorganizowane zostało spotkanie z przedstawicielami resortu zdrowia – ministrem Adamem Niedzielskim i wiceministrem Piotrem Bromberem.

Członkowie związku uczestniczyli w Forum Ekonomicznym, odbywającym się we wrześniu w Karpaczu. Także w tym roku planowany jest udział w ważnym wydarzeniach, w tym między innymi w konferencji EFNI.

W ramach związku powstały pierwsze grupy problemowe. W grudniu 2023 odbyło się spotkanie problemowo-edukacyjne poświęcone psychiatrii. Kolejne spotkanie, które zorganizowane zostanie w I kwartale tego roku, będzie dotyczyło diagnostyki obrazowej, w tym celu powołany został zespół, którego celem jest opracowanie wskazówek dotyczących między innymi standaryzacji procedur.

Rok 2023 to udany start związku Pracodawcy dla Zdrowia>>>

W roku 2024 zorganizowane zostanie kilka podobnych spotkań dotyczących poszczególnych zakresów działalności systemu ochrony zdrowia, których funkcjonowanie wymaga poprawy, takich jak na przykład medycyna pracy, model opieki koordynowanej, opieka stacjonarna, kadry medyczne. Efektem każdego z nich będzie szeroka i wielowymiarowa  diagnoza omawianego problemu i rekomendacje proponowanych zmian – tych na teraz i tych w szerszej perspektywie czasowej.

Związek zadeklarował chęć współpracy z nową minister zdrowia Izabelą Leszczyną, której przekazano 13 punktów rekomendacji dotyczących najważniejszych obszarów działalności systemu.

Pracodawcy dla Zdrowia przedstawili rekomendacje dla systemu opieki zdrowotnej>>>

Spotkanie, które odbyło się 9 stycznia 2024, było także okazją do przedstawienia nowego członka związku – Centrum Medycznego CMP.

Centrum Medyczne CMP członkiem Pracodawców dla Zdrowia>>>