Grupa Lux Med wspiera innowacje

Największym wyzwaniem dla polskich start-upów medycznych jest pozyskanie finansowania – na ten problem wskazało 50 procent młodych, innowacyjnych spółek.

Z raportu „Top Disruptors in Healthcare 2024” wynika, że prawie trzy czwarte polskich start-upów, które rozwijają innowacje w medycynie, nawiązuje współpracę z placówkami medycznymi. Raport pokazuje też, że największym wyzwaniem dla młodych, innowacyjnych spółek wciąż pozostaje znalezienie inwestora i pozyskanie finansowania. Szansą dla start-upów może się okazać międzynarodowy program eco-Disruptive, prowadzony przez Bupa, właściciela Grupy Lux Med.

– Start-upy i korporacje mają inną perspektywę. Korporacje koncentrują się na aktywach i na tym, co już posiadają. Natomiast start-upy koncentrują się na ryzyku, szukają szans, rozwoju i co chwila zmieniają kierunek w zależności od tego, jaką informację zwrotną uzyskają od klientów. To zupełnie inny mindset, inne podejście. Dlatego właśnie współpraca korporacji i start-upów jest tak ważna. Oznacza ona nowe pomysły, nowe idee, które możemy wdrożyć dla naszych pacjentów – mówi agencji Newseria Biznes Michał Plit, dyrektor ds. strategii i innowacji w Grupie Lux Med.

Kardiologia, onkologia i psychiatria – ważne dla start-upów

Raport „Top Disruptors in Healthcare 2024”, opracowany przez Polską Federację Szpitali i Koalicję AI w Zdrowiu na podstawie danych uzyskanych od 170 start-upów medycznych z Polski i 24 z regionu CEE, wskazuje na bardzo szybki rozwój innowacji i nowych technologii w obszarze zdrowia. Podobnie jak w poprzednich latach, priorytetowym obszarem działalności rodzimych start-upów pozostaje kardiologia, którą zajmuje się 28 procent młodych spółek. To nieprzypadkowe, ponieważ choroby serca pozostają jednym z głównych wyzwań zdrowotnych XXI wieku.

Drugie miejsce zajmują ex aequo medycyna rodzinna i onkologia, które są obszarem działania dla 24 procent start-upów. W obliczu rosnącej liczby zachorowań na raka innowacje w tej dziedzinie są niezbędne do poprawy skuteczności leczenia i jakości życia pacjentów. Równie popularna pozostaje też psychiatria i psychologia, będąca w gestii zainteresowania 23 procent start-upów, co może świadczyć o rosnącym zapotrzebowaniu na nowoczesne rozwiązania w walce z problemami zdrowia psychicznego, takie jak aplikacje do terapii online, programy wspierające zdrowie psychiczne oraz narzędzia do zdalnego monitorowania stanu pacjentów.

Raport pokazuje też, że w ostatnich latach nastąpił gwałtowny wzrost zainteresowania rozwiązaniami medycznymi opartymi na sztucznej inteligencji i machine learningu – już 64 procent badanych start-upów zadeklarowało, że na nich opiera swoje rozwiązania, co odzwierciedla ich rosnące znaczenie w digitalizacji opieki zdrowotnej. Ważne są także takie aspekty jak telemedycyna oraz rozwój urządzeń i aplikacji medycznych.

Największym wyzwaniem dla polskich start-upów medycznych pozostaje znalezienie inwestora lub uzyskanie finansowania – na ten problem wskazało 50 procent młodych, innowacyjnych spółek. W tym kontekście szansą może być dla nich program eco-Disruptive: Zdrowe Społeczeństwa, prowadzony przez międzynarodową firmę Bupa, której częścią jest Grupa Lux Med.

Eco-Disruptive szansą dla młodych spółek

– Eco-Disruptive to zaproszenie do współpracy start-upów oraz NGO-sów w celu rozwiązania trzech kluczowych obszarów problemów, przed którymi teraz stoimy. To jest po pierwsze dostęp do opieki medycznej, zaopiekowanie się osobami niepełnosprawnymi oraz zapobieganie chorobom. Dla start-upów to okazja dla rozwoju i zdobycia finansowania na wdrożenie swojego rozwiązania, a dla Lux Med -u okazja poznania nowych pomysłów z rynku – mówi Michał Plit.

– Wygrana w tym konkursie to 200 tysięcy funtów, które zasilą zwycięski start-up, aby mógł dalej kreować swoje rozwiązanie – dodaje Patrycja Mikutaniec, dyrektor Departamentu Sprzedaży Indywidualnej w Grupie Lux Med. – Szukamy czegoś interesującego, unikalnego, co będzie miało realny wpływ na zdrowie Polaków.

Celem eco-Disruptive jest znalezienie innowacyjnych rozwiązań dla wyzwań, przed którymi stoi sektor opieki zdrowotnej. Obok nagrody finansowej zwycięski start-up dostanie też wsparcie doradcze i możliwość dalszego rozwoju swojego produktu bądź usługi, a także szansę zadebiutowania na rynkach zagranicznych.

– Od start-upów, które będą brały udział w programie eco-Disruptive, oczekujemy rozwiązań, które wspierają medycynę w Polsce, które wspierają osoby niepełnosprawne lub zapobieganie chorobom. To są obszary, w których poszukujemy innowacyjnych rozwiązań. Szukamy start-upów, które są charyzmatyczne i które będą chciały z nami współpracować – mówi Patrycja Mikutaniec.

Rekrutacja do programu eco-Disruptive już się rozpoczęła, a start-upy i NGO-sy mogą zgłaszać swój akces do 12 lipca 2024 roku, poprzez formularz na stronie internetowej programu >>>

Zwycięzca zostanie wyłoniony w grudniu tego roku.