Raport: startupy poszukują finansowania

Ponad połowa badanych startupów osiągnęła przychody ze sprzedaży swojego głównego produktu lub usługi w ubiegłym roku.

Z tegorocznej edycji raportu Top Disruptors in Healthcare”, wynika, że aż 82 procent startupów medycznych obecnie poszukuje finansowania, a tylko 18 procent nie odczuwa takiej potrzeby.

Startupy w branży medycznej często działają w obszarach wymagających intensywnych nakładów finansowych na badania, rozwój technologii i certyfikacje. Poszukiwanie finansowania jest zatem niezbędne do kontynuowania działalności i wprowadzania innowacji.

Poza tym wielu przedsiębiorców dąży do ekspansji rynkowej, co wymaga dodatkowych środków finansowych na marketing, sprzedaż, infrastrukturę oraz rozwój międzynarodowy.

Największa grupa firm potrzebuje środków w wysokości od 400 tysięcy do 1 mln euro, co sugeruje, że są już w pewnym stopniu rozwinięte, ale nadal potrzebują dodatkowych środków na rozwój lub ekspansję. Druga grupa startupów poszukuje nieco większego finansowania, w wysokości od 1 do 2 mln euro, a kolejna – od 2 do 4 mln euro. Poszukiwanie środków powyżej 4 mln euro zadeklarowało 12 startupów, uwzględnionych w raporcie.

Dla startupów poszukujących finansowania głównym jego źródłem są prywatni inwestorzy (70 procent), VC (venture capital) zagraniczne (68 procent), granty z funduszy europejskich (64 procent), VC krajowe (62 procent) oraz granty z funduszy krajowych (54 procent). Prywatni inwestorzy oferują elastyczność i często mogą dostarczyć nie tylko finansowanie, ale także mentoring oraz sieć kontaktów, natomiast środki zagraniczne mogą przynieść dodatkowe korzyści, takie jak dostęp do globalnych rynków i nowych technologii. VC krajowe są zwykle bardziej zorientowane na lokalne rynki i mają lepsze zrozumienie specyfiki danego sektora.

Znacznie mniej popularnymi źródłami finansowania są wzrost organiczny, akceleratory, programy inkubacyjne, kredyt lub pożyczka z instytucji finansowej, crowdfunding czy giełda.

Ponad połowa firm uważa, że zdobycie finansowania stało się trudniejsze, co może wynikać z rosnącej konkurencji na rynku startupów, z ogólnej sytuacji gospodarczej oraz większej ostrożności inwestorów.

Prawie połowa firm, które wypełniły ankiety w ramach raportu, uważa, że  sytuacja na rynku finansowania startupów pozostała stabilna, ale tylko 4 procent uznało, że w ciągu ostatniego roku zdobywanie finansowania stało się łatwiejsze.

Ponad połowa badanych startupów osiągnęła przychody ze sprzedaży swojego głównego produktu lub usługi w ubiegłym roku, co oznacza, że firmy te zdołały skutecznie wprowadzić swoje produkty na rynek i uzyskać akceptację klientów. Jednak aż 46 procent startupów zadeklarowało brak przychodu ze sprzedaży głównego produktu lub usługi, co oznacza trudności z wejściem na rynek, z konkurencją czy z brakiem popytu. Niektóre z tych startupów mogą być także wciąż w fazie rozwoju lub testowania swojego produktu, co oznacza, że przychody mogą pojawić się w późniejszym czasie.

Startupy, które zadeklarowały osiągnięcie przychodu w ubiegłym roku (2023) wskazały, że przychód ten był wyższy niż w roku poprzedzającym (58 procent) bądź bez zmian (35 procent). To optymistyczny sygnał dla sektora, sugerujący, że firmy te skutecznie rozwijają swoje produkty i usługi oraz zwiększają swoją obecność na rynku.

Raport, przygotowany przez Polską Federację Szpitali, Koalicję AI w Zdrowiu oraz wZdrowiu prezentuje najnowsze osiągnięcia i inspirujące rozwiązania startupów, które kształtują przyszłość opieki zdrowotnej. Celem raportu jest wspieranie innowacji w ochronie zdrowia, a także nawiązywanie efektywnej współpracy między startupami, a innymi podmiotami.

Raport „Top Disruptors in Healthcare” dostępny jest na stronie www.aiwzdrowiu.pl