Medidesk wyróżniony w raporcie „Top Disruptors in Healthcare”

Celem raportu jest wspieranie innowacji w ochronie zdrowia, a także nawiązywanie efektywnej współpracy między startupami, a innymi podmiotami.

Medidesk znalazł się w gronie 170 startupów medycznych w Polsce i regionie CEE, które zostały wyróżnione w jubileuszowym, piątym wydaniu Raportu „Top Disruptors in Healthcare”.

Raport, przygotowany przez Polską Federację Szpitali, Koalicję AI w Zdrowiu oraz wZdrowiu. prezentuje najnowsze osiągnięcia i inspirujące rozwiązania startupów, które kształtują przyszłość opieki zdrowotnej. Powstał na podstawie informacji zebranych przy pomocy wystandaryzowanego narzędzia ankietowego , do którego zestaw pytań został opracowany w taki sposób, aby mógł zgromadzić najbardziej istotne informacje o startupach, dotyczące tworzonego rozwiązania, potrzeb, problemów, zespołu, finansowania itd.

Celem raportu jest wspieranie innowacji w ochronie zdrowia, a także nawiązywanie efektywnej współpracy między startupami, a innymi podmiotami. Służyć ma temu identyfikacja najbardziej obiecujących startupów na polskim oraz europejskim rynku ochrony zdrowia, uzyskanie kluczowych informacji o tych podmiotach i przedstawienie tych informacji w ustrukturyzowany i spójny sposób potencjalnym odbiorcom.

Jednym z celów raportu „Top Disruptors in Healthcare” jest również wsparcie startupów medycznych w zakresie finansowania, ponieważ jednym z największych wyzwań, z jakimi borykają się startupy, jest brak odpowiednich środków finansowych potrzebnych do rozwoju i skalowania innowacyjnych rozwiązań medycznych.

Poza tym raport dostarcza informacji o aktualnych trendach i wyzwaniach związanych z funkcjonowaniem startupów medycznych.

Raport „Top Disruptors in Healthcare” dostępny jest na stronie www.aiwzdrowiu.pl

-Dzięki ciężkiej pracy i nieustannym dążeniom do doskonałości, Medidesk dołącza do tego prestiżowego grona, co stanowi dla nas duże wyróżnienie. To potwierdzenie, że nasze innowacyjne podejście do sektora zdrowotnego jest doceniane na szeroką skalę. W imieniu całego zespołu Medidesk chcielibyśmy podziękować wszystkim naszym partnerom i klientom za ich wsparcie i zaufanie. Dzięki wam możemy nieustannie rozwijać nasze innowacje i przyczyniać się do poprawy jakości opieki zdrowotnej – komentuje Daniel Nowocin, prezes Medidesk.

Medidesk to startup technologiczny działający w branży medycznej i medycyny estetycznej, który oferuje kompleksowe narzędzie do obsługi oraz analizy zgłoszeń pacjentów.