Rynek pracy wymusi zmiany w działalności firm

Jesteśmy świadkami dynamicznych przemian społecznych i gospodarczych, wpływających na rynek pracy. Do tych zmian muszą się przygotować pracodawcy i działy HR.

Zmiany na rynku pracy spowodują nowe podejście firm do procesów rekrutacyjnych i motywacyjnych, a także do migracji pracowników. Coraz ważniejsze będzie zdrowie psychiczne i mental wellbeing – mówiła Anna Rulkiewicz, prezeska Grupy Lux Med, prezeska Pracodawców dla Zdrowia podczas konferencji Praca 4.0, „Zmieniający się świat – wyzwania i szanse dla rynku pracy”.

Spotkanie, organizowane przez Konfederację Lewiatan, odbyło się od 29 do 31 stycznia 2024.

Uczestnicy panelu otwarcia, który miał miejsce pierwszego dnia konferencji, mówili o tym, że jesteśmy świadkami dynamicznych przemian społecznych i gospodarczych, wpływających na rynek pracy. Do tych zmian muszą się przygotować pracodawcy i działy HR.

Z jednej strony nie musimy się martwić wysokim bezrobociem, gdyż spotykamy się raczej z brakiem pracowników, demograficzna zapaść przejawiająca się brakiem rąk do pracy jest jednak nie tylko niebezpieczna dla gospodarki. Jest to także wyzwanie związane z rosnącym deficytem w budżecie Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Polski rynek pracy potrzebuje pracowników i stałe uzależnienie się od zasobów migracyjnych jest już faktem od co najmniej kilku lat. Przed nami także wyzwania związane z implementacją prawa europejskiego – nowe podejście do płacy minimalnej, porozumień zbiorowych, wreszcie jawności i równości płac kobiet i mężczyzn. Przyszłość rynku pracy związana jest także z transformacją technologiczną.

-Rynek pracy czekają duże zmiany, na które pracodawcy muszą się już dziś zacząć przygotowywać i nie mówimy tu tylko o nowych technologiach i AI. Do 2050 roku cztery na dziesięć osób będzie w wieku  55+. Z drugiej strony na rynek wchodzi pokolenie, które ma zupełnie inne oczekiwania od swojego miejsca pracy niż ci, którzy na swoim koncie mają już lata doświadczeń zawodowych. To wszystko wymagać będzie nowego podejścia firm do procesów rekrutacyjnych i motywacyjnych. Ważna będzie edukacja managerów na temat trendów i zmian demograficznych, a przede wszystkim wartości wnoszonych do organizacji przez osoby będące w różnym wieku – mówiła Anna Rulkiewicz podczas panelu otwarcia.

Podkreśliła też, że w kontekście rynku pracy musimy też głośno mówić o zdrowiu psychicznym i migracji.

-Jesteśmy coraz bardziej świadomi wagi tzw. mental wellbeingu i oczekujemy od pracodawców, że będą potrafili zaadresować nasze potrzeby w tym zakresie. Z kolei migracja zamiast być politycznym tematem tabu, musi stać się przedmiotem rzeczowej dyskusji, która doprowadzi nas do wypracowania spójnej i bezpiecznej polityki migracyjnej, wspierającej gospodarkę i życie społeczne – mówiła prezeska Pracodawców dla Zdrowia.

-Nie można też zapominać o roli liderów, którzy mają kluczową rolę do odegrania w utrzymaniu i przyciąganiu ludzi do organizacji. Stawiane przed nimi wymagania będą tylko rosnąć – muszą umieć motywować i zarażać entuzjazmem swoje zespoły, ale też budować nowych, silnych liderów, gotowych brać na siebie odpowiedzialność – dodała Anna Rulkiewicz.

Według uczestników panelu wyzwania, jakie stoją przed firmami w najbliższych latach, to także rosnące koszty pracy, gwałtowny rozwój sztucznej inteligencji, przestarzałe regulacje oraz rosnące oczekiwania młodego pokolenia wobec pracodawców.

W panelu otwarcia brali także udział – Jacek Kowalski, członek zarządu ds. human Capital, Orange Polska, Piotr Ostrowski, przewodniczący  Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych, Anna Wicha, prezeska Polskiego Forum HR oraz Maciej Witucki, prezydent Konfederacji Lewiatan. Moderatorem panelu był prof. Jacek Męcina, doradca zarządu Konfederacji Lewiatan.

Tematem dyskusji podczas kolejnego panelu były fakty i mity na temat migracji ekonomicznej. Ostatnio do naszego kraju więcej osób migruje niż z niego emigruje i liczbę obcokrajowców w Polsce można oszacować na około 3,5-4 milionów. W związku z tym potrzebna jest strategia migracyjna, która określi, jakich migrantów chcemy przyjmować. Ważne zadanie stoi też przed pracodawcami, którzy nie zawsze wiedzą, gdzie szukać odpowiednich kandydatów do pracy. Dużo pracy mają przed sobą też sami imigranci, a zwłaszcza ci, którzy nie posługują się językiem polskim.

Uczestnicy panelu pt. „Strategia umiejętności na polskim rynku pracy”, będącego częścią projektu Better Sillked, dofinansowanego ze środków UE, mówili o niedopasowaniu umiejętności kandydatów do potrzeb pracodawców, które staje się jednym z największych wyzwań blokujących rozwój firm, o przebranżowieniu i podnoszeniu kwalifikacji oraz o lepszym dopasowaniu systemu edukacji do potrzeb rynku pracy.

Tematy poruszane podczas konferencji dotyczyły także zmian w prawie pracy, których możemy oczekiwać w najbliższych latach, wdrażania elastycznych modeli pracy, strategii umiejętności na polskim rynku pracy oraz nowoczesnych technologii wykorzystywanych w miejscu pracy.

Praca w nadgodzinach to problem polskiego rynku pracy>>>