Usługi stomatologiczne – rynek z potencjałem

Prawie co piąty pacjent chciałby założyć aparat ortodontyczny, aby poprawić wygląd swojego uzębienia.

Według raportu agencji badawczej PMR w roku 2023 z usług stomatologicznych skorzystało 56 procent Polaków. Przewidywania na kolejne lata mówią o tym, że liczba osób, który odwiedzą dentystę, wzrośnie, dotyczy to szczególnie ortodontów. Prawie co piąty pacjent chciałby założyć aparat ortodontyczny, aby poprawić wygląd swojego uzębienia.

W latach 2020-2023 rynek usług ortodontycznych odpowiadał za około 12 procent całego rynku usług stomatologicznych w Polsce i rozwijał się w średniorocznym tempie wzrostu (CAGR) na poziomie 11 procent – tak wynika z danych zawartych w najnowszym raporcie PMR pt. „Rynek usług stomatologicznych w Polsce 2024”.

Nowe Centrum Ortodoncji Cyfrowej Lux Med>>>

Rynek usług stomatologicznych w Polsce stale rośnie i według prognoz firmy jego średnioroczne tempo wzrostu (CAGR) w latach 2024-2029 osiągnie blisko 9 procent. Z badania PMR wynika, że 8 na 10 korzystających z usług stomatologicznych w Polsce ma przekonanie, że zdrowy i ładny wygląd zębów wpływa na atrakcyjność fizyczną i ułatwia kontakty społeczne, a blisko połowa twierdzi, że świadczy to o poziomie zamożności. Niemniej jednak wysokie (i rosnące) koszty usług, stres związany z wizytą (lęk przed dentystą) czy też długi czas oczekiwania na wizytę to tylko przykłady czynników, które wpływają na negatywny obraz stomatologii w Polsce z punktu widzenia pacjenta. Z drugiej strony niedofinansowanie świadczeń ze strony NFZ, wysokie koszty utrzymania placówek, wzrost wynagrodzeń to bolączki przedsiębiorstw działających na tym rynku.

Wyniki badania PMR z lutego 2024 roku wykazały, że w 2023 roku z usług stomatologicznych nie skorzystało 44 procent Polaków. Kobiety częściej korzystają z usług stomatologicznych niż mężczyźni, jest to tendencja widoczna w niemal wszystkich dziedzinach opieki zdrowotnej.

Świadomość zdrowotna, a co za tym idzie większy odsetek korzystających z usług stomatologicznych zaznacza się w grupie osób w szczycie wieku produkcyjnego (35-54 lat) oraz wśród tych z wyższym wykształceniem, co może korelować też z wyższymi zarobkami.

Pracownicy oczekują rozszerzenia pakietów medycznych>>>