Pracownicy oczekują rozszerzenia pakietów medycznych

Opieka medyczna to standard w większości firm, jednak pracownicy postulują zwiększenie zakresu oferowanych świadczeń.

Z raportu „Zdrowy pracownik 2023” wynika, że pakiety medyczne nie zawierają wszystkich świadczeń, których potrzebują zatrudnieni. Co drugi ankietowany wskazał na usługi stomatologiczne, co trzeci – na rehabilitację, co czwarty – na konsultacje specjalistyczne w zakresie ortodoncji czy implantologii.

Opieka medyczna od lat jest standardem w wielu firmach. W zestawieniu benefitów najbardziej pożądanych przez pracowników w raporcie zrealizowanym przez ICAN Institute na zlecenie enel-med „Zdrowy pracownik 2023” pakiet medyczny zajmuje pierwsze miejsce równolegle z dofinansowaniem wypoczynku (81 procent wskazań́).

Pracownicy stwierdzili, że największe znaczenie w przypadku prywatnej opieki zdrowotnej ma dla nich łatwy i szybki dostęp do lekarzy wielu specjalizacji (75 procent), wysoko oceniani przez innych pacjentów lekarze (56 procent) oraz dogodna lokalizacja placówki medycznej z parkingiem i wygodnym dojazdem (49 procent). 47 procent pracowników zwraca także uwagę na wyposażenie gabinetów, a dla 35 procent dużym ułatwieniem jest aplikacja mobilna z listą rezerwową, możliwością̨ zapisania się na wizytę czy otrzymania e-recepty (35 procent).

Pakiet medyczny jako benefit oferuje 82 procent firm, ale standardem jest w dużych organizacjach zatrudniających 250 pracowników i więcej (97 procent). W mniejszych firmach, 2 na 3 oferują pakiet medyczny.

Z raportu wynika także, że zdecydowana większość badanych firm (80 procent) rozważa wprowadzenie wyższych pakietów medycznych dla pracowników, częściej dotyczy to dużych firm (88 procent) niż średnich (70 procent). Pracownicy w badaniu wskazali, czego najbardziej brakuje im w pakietach.

W pierwszej kolejności wsparcie medyczne powinno zostać uzupełnione o usługi stomatologiczne. Na stomatologię zachowawczą wskazało 53 procent pracowników, a na profilaktykę stomatologiczną 50 procent. Co trzeci ankietowany chciałby mieć dostęp do rehabilitacji (35 procent) i konsultacji specjalistycznych takich jak ortodoncja czy protetyka (33 procent). 16 procent wskazało na ubezpieczenie zagranicznych podróży, a 13 procent  – na stomatologię estetyczną.

Oczekiwania pracowników są zróżnicowane ze względu na wiek. Im starszy pracownik tym większe jest zainteresowanie stomatologią zachowawczą, rozszerzonym zakresem zabiegów ambulatoryjnych oraz rehabilitacją. Dla młodszych pracowników ważniejsze jest ubezpieczenie zagraniczne w podroży (31 procent wskazań wśród osób w wieku 18-24 lata i 24 procent w grupie osób 25-34 lata, podczas gdy tylko 15 procent w grupie 56-65 lat).

Oprócz oferowania pakietów medycznych firmy wykazują coraz większe zainteresowanie innymi elementami polityki prozdrowotnej, takimi jak badania jamy ustnej, organizowane w miejscu pracy, odbywające się w firmach konsultacje z dietetykiem, a w przedsiębiorstwach zatrudniających tzw. white collars – masaże i warsztaty z fizjoterapeutą.