Unia Bracka otworzy nową przychodnię

Budynek nowej przychodni zachowa pierwotny charakter zabytkowego obiektu.
Wizualizacja nowej Przychodni Brackiej Obroki

Unia Bracka, prowadząca sieć placówek ambulatoryjnych w województwie śląskim, planuje otwarcie nowej przychodni. Placówka powstanie w Katowicach w remontowanym obecnie zabytkowym budynku, zlokalizowanym przy ulicy Obroki 77.

Obiekt, który w przeszłości był budynkiem dyrekcji i cechowni kopalni „Kleofas” jest objęty nadzorem konserwatorskim. Prace, które rozpoczęły się w roku 2023, zakładają zachowanie pierwotnego charakteru budynku. Otwarcie nowej placówki – Przychodni Brackiej Obroki nastąpi jeszcze w roku 2024.

Unia Bracka prowadzi 17 Przychodni Brackich, zlokalizowanych w 8 miastach województwa śląskiego oraz Zakład Opieki Domowej prowadzący działalność leczniczą w Rudzie Śląskiej i w Knurowie. W przychodniach działa 17 poradni POZ i 9 poradni POZ dla dzieci, 80 poradni specjalistycznych, 11 pracowni diagnostycznych oraz 10 pracowni rehabilitacji.

Placówki są na bieżąco modernizowane i doposażane. W tym roku odnowione pomieszczenia zyskała Przychodnia Bracka Knurów, a w kwietniu rozpoczęła się modernizacja Przychodni Brackiej Bielszowice w Rudzie Śląskiej. Inwestycje w nowy sprzęt dotyczyły między innymi placówek w Sosnowcu (Przychodnia Bracka Porąbka-Klimontów) oraz w Gliwicach.

Fundacja Unia Bracka powstała w 1992 roku i została założona przez 63 kopalnie górnictwa węgla kamiennego oraz organizacje związkowe działające w branży górniczej. Ideą powstania Fundacji było zapewnienie górnikom kompleksowej opieki ambulatoryjnej w wielu ośrodkach diagnostyczno-specjalistycznych.

Obecne oprócz oferowania świadczeń dla pacjentów indywidualnych, zarówno finansowanych przez NFZ jak i komercyjnych, placówki współpracują z kilkuset firmami i instytucjami, zapewniając opiekę ich pracownikom w ramach medycyny pracy.