Spółka genXone: rok 2023 rokiem trudności i rozczarowań

Spółka genXone specjalizuje się w sekwencjonowaniu NGS (ang. next generation sequencing) oraz diagnostyce medycznej.

Przychody netto ze sprzedaży genXone w rok 2023 wyniosły 2 394 668 zł, a strata netto 3 719 151 zł. Rok wcześniej przychody miały wartość 10 587 114 zł, zanotowano też zysk  w wysokości 479 966 zł. Pogorszenie wyników finansowych spółka tłumaczy między innymi brakiem finalizacji projektów, które miała realizować w ramach wygranych przetargów.

-Po okresie spektakularnych sukcesów w czasie epidemii, w roku 2023 przyszło nam zmierzyć się z szeregiem trudności i rozczarowań. Najbardziej jaskrawymi przykładami są wygrane przetargi w ramach projektu o wartości 9 milionów złotych, które ostatecznie nie zostały sfinalizowane, gdyż ogłaszający nie uzyskał finansowania, czy też wstrzymane (również ze względu na problemy partnera z pozyskaniem funduszy) czy realizacja projektu związanego z budową narzędzia do diagnostyki chorób rzadkich – wyjaśnia Michał Kaszuba, prezes spółki.

Spółka genXone specjalizuje się w sekwencjonowaniu NGS (ang. next generation sequencing) oraz diagnostyce medycznej. Jest pierwszym w Polsce i jednym z pierwszych dziesięciu na świecie laboratoriów wykorzystujących technologię sekwencjonowania nanoporowego w wielu obszarach nauki, biznesu i medycyny.

Współpracuje jako partner komercyjny z firmą Oxford Nanopore Technologies – światowym liderem innowacji biotechnologicznych.

GenXone wykona badania dla Human Biome Institute>>>

Od 25 sierpnia 2020 roku akcje spółki notowane są na rynku NewConnect. Laboratorium genXone jako pierwsze w Polsce wykryło obecność brytyjskiej odmiany koronawirusa.

Największym akcjonariuszem genXone S.A. jest Diagnostyka S.A., która posiada obecnie 40,43 procent akcji spółki oraz tyle samo procent głosów na WZA.

– Cieszymy się z rozwoju współpracy z naszym głównym partnerem i akcjonariuszem – Diagnostyką S.A. Razem opracowaliśmy badanie NanoDiagBiom, stanowiące modyfikację naszego najważniejszego produktu – badania mikrobioty jelitowej Nanobiome. Rozpoczęcie sprzedaży tego produktu w minionym roku pozwoliło nam zebrać bardzo cenne informacje zwrotne z rynku, które pokazały kierunki dalszego rozwoju i udoskonalania naszych prac w tym obszarze – dodaje Michał Kaszuba.

Spółka genXone wdrożyła także w ostatnim czasie w laboratorium Diagnostyki swój nowy produkt, służący między innymi do badań niepłodności, który jest obecnie w fazie ewaluacji laboratoryjnej. Realizowany wspólnie projekt pozwoli zweryfikować możliwości wdrożenia opracowywanych rozwiązań w profesjonalnych laboratoriach diagnostycznych.

Bardzo ważnym obszarem dla spółki genXone jest także sektor zdrowia publicznego.

– Widzimy tu wraz z naszymi klientami ogromny potencjał na zastosowanie rozwiązań opartych na sekwencjonowaniu w technologii nanoporowej. W roku 2023 rozpoczęliśmy wewnętrzny projekt dotyczący rozwinięcia naszego produktu do sekwencjonowania wirusa Sars-CoV-2, o kolejne wirusy oddechowe, czyli wirusa grypy i wirusa RSV. Prace nad tym narzędziem zostały zakończone z końcem pierwszego kwartału bieżącego roku i w najbliższym czasie rozpocznie się jego zewnętrzna ewaluacja w laboratorium partnera projektu – mówi prezes genXone S.A.

Diagnostyka – nowy system organizacji procesu laboratoryjnego>>>