GenXone wykona badania dla Human Biome Institute

Największym akcjonariuszem genXone S.A. jest Diagnostyka S.A.

Oferta spółki genXone została uznana za najkorzystniejszą w w organizowanym przez Human Biome Institute S.A. postępowaniu na zakup usługi sekwencjonowania NGS w technologii Oxford Nanopore Technologies (ONT) próbek materiału biologicznego.

Wartość netto złożonej przez spółkę zamówienia wynosi 4 284 410,00 zł. Zamówienie będzie realizowane do 12 czerwca 2029 roku.

Human Biome Institute S.A. ubiega się o dofinansowanie projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki na lata 2021-2027, działanie 1.1: „Ścieżka SMART.

Spółka genXone specjalizuje się w sekwencjonowaniu NGS (ang. next generation sequencing) oraz diagnostyce medycznej. Jest pierwszym w Polsce i jednym z pierwszych dziesięciu na świecie laboratoriów wykorzystujących technologię sekwencjonowania nanoporowego w wielu obszarach nauki, biznesu i medycyny.

Współpracuje jako partner komercyjny z firmą Oxford Nanopore Technologies – światowym liderem innowacji biotechnologicznych.

Największym akcjonariuszem genXone S.A. jest Diagnostyka S.A., która posiada obecnie 40,43 procent akcji spółki oraz tyle samo procent głosów na WZA.

Od 25 sierpnia 2020 roku akcje spółki notowane są na rynku NewConnect. Laboratorium genXone jako pierwsze w Polsce wykryło obecność brytyjskiej odmiany koronawirusa.