Raport: dwie trzecie firm posiada strategię ESG/CSR

84 procent firm prowadzi działania mające na celu walkę ze zmianami klimatu i ochronę środowiska.

Według raportu CSR w praktyce – barometr Francusko-Polskiej Izby Gospodarczej dwie trzecie firm posiada strategię ESG/CSR, jednak nie wszystkie z nich raportują swoje działania. Spośród firm, które wypełniły ankiety do raportu, tylko 58 procent publikuje raporty pozafinansowe.

Osobny dział lub osoba zajmująca się zagadnieniami ESG/CSR funkcjonuje w 40 procentach firm. Firmy chętnie informują o prowadzonych działaniach i najczęściej wykorzystują do tego media społecznościowe (77 procent) oraz stronę internetową. W coraz mniejszym stopniu natomiast prowadzą taką aktywność poprzez media tradycyjne (39 procent).

Raport pokazał, że podobnie jak w latach ubiegłych, firmy najczęściej angażują się w działania skierowane do swoich pracowników (87,5 procent), a w dalszej kolejności w obszarze ochrony środowiska i społeczności lokalnych (84 procent), klientów (78 procent) oraz dostawców i partnerów biznesowych (65 procent). W tym ostatnim obszarze odnotowano ponad 20-procentowy wzrost w porównaniu do roku 2019.

Prawo „wymusza” działania

Głównym czynnikiem motywującym działania w obszarze ESG i CSR są kwestie wizerunkowe, poza tym polityka grupy na poziomie międzynarodowym oraz oczekiwania klientów, czy dostawców. Ponad połowa respondentów wskazała na wpływy zewnętrzne jako główne powody angażowania się firm w obszar ESG i CSR. W roku 2019 było ich niewiele ponad 15 procent.

Poza tym po raz pierwszy od chwili, gdy prowadzone są badania, czyli od roku 2016, przepisy prawne stały się czynnikiem najbardziej wpływającym na rozwój CSR/ESG w Polsce. Tym samym zastąpiły one tzw. „miękkie” aspekty jak edukacja, dzielenie się dobrymi praktykami, czy oczekiwania ze strony interesariuszy.

Raport ESG Grupy Diagnostyka za 2022 rok>>>

Najbardziej hamują rozwój ESG brak wiedzy, niewystarczające środki finansowe, a także brak zaangażowania wśród pracowników, czy partnerów biznesowych. Natomiast członkowie zarządów firm angażują się w te działania coraz bardziej. W 80 procentach firm zarząd włączany jest w proces opracowywania strategii, a w 64 procentach jest także odpowiedzialny za realizację działań w tym obszarze. Coraz więcej firm wpisuje bowiem do swoich planów biznesowych realizację celów związanych ze zrównoważonym rozwojem, za co często odpowiedzialni są właśnie członkowie zarządów.

Firmy walczą ze zmianami klimatu

84 procent firm prowadzi działania mające na celu walkę ze zmianami klimatu i ochronę środowiska, a prawie połowa (49 procent) już obecnie lub w ciągu najbliższych dwóch lat będzie wymagało od swoich dostawców przekazywania danych na temat ich śladu węglowego. Prawie jedna trzecia (27 procent) firm bierze pod uwagę kryteria środowiskowe i ograniczanie śladu węglowego w procesie wyboru dostawców, a 29 procent planuje wdrożyć tego rodzaju działania w najbliższym czasie.

Priorytetem dla większości firm jest poprawa efektywności energetycznej, na co wpływ mają zarówno regulacje europejskie jak i cele klimatyczne stawiane przez firmy, ale również względy ekonomiczne. Rosnące ceny surowców, szczególnie po wybuchu wojny na Ukrainie, skłoniły wielu przedsiębiorców do szukania alternatywnych źródeł energii, a także ograniczanie jej zużycia.

Grupa Lux Med opublikowała Raport Zrównoważonego Rozwoju>>>

Oprócz poprawy efektywności energetycznej (co ma miejsce w 81 procentach firm) czy optymalizacji transportu (dotyczy to 68 procent organizacji) podejmowane są działania edukacyjne skierowane do klientów, pracowników i partnerów.

Raport z badania CSR w praktyce – barometr Francusko-Polskiej Izby Gospodarczej został opublikowany po raz ósmy. Badanie będące podstawą raportu zostało przeprowadzone na próbie 128 firm w listopadzie 2023 roku.

Ankieta została w tym roku poszerzona o pytania dotyczące ochrony klimatu, a także roli dostawców w procesie transformacji ekologicznej i raportowania pozafinansowego.

Część raportu stanowią wyniki badania przeprowadzonego przez HAVAS MEDIA GROUP na próbie 1087 dorosłych Polaków dotyczącego świadomości konsumentów oraz ich oczekiwań w zakresie działań CSR. Wynika z nich, że 60 procent dorosłych Polaków uważa, iż marki powinny się angażować w walkę ze zmianami klimatu i ochronę środowiska. Jednak jedynie 20 procent gotowych byłoby zapłacić więcej za produkty takich zaangażowanych marek.

Źródło: Raport CSR w praktyce – barometr Francusko-Polskiej Izby Gospodarczej