Raport ESG Grupy Diagnostyka za 2022 rok

Zrównoważony rozwój nie jest jedynie chwilowym trendem czy inicjatywą, ale długoterminową strategią, która ma istotny wpływ na działalność spółki, jej interesariuszy oraz społeczeństwo.

Diagnostyka S.A. opublikowała raport ESG, w którym opisane zostały działania w obszarze ładu korporacyjnego, społeczeństwa oraz środowiska, podejmowane w 2022 roku przez Diagnostykę oraz jej spółki zależne.

-Czujemy się zobligowani do uwzględniania czynników ESG w prowadzeniu naszej działalności i skrupulatnie budujemy zrozumienie w Grupie dla zasad zrównoważonego rozwoju, którego efekty osiągnięte w 2022 roku przedstawiamy w kolejnym już raporcie ESG. Chcemy być przykładem w tym zakresie dla innych podmiotów z branży medycznej i brać czynny udział w budowaniu zrównoważonej gospodarki naszego kraju – komentuje Jakub Swadźba, prezes zarządu Diagnostyka S.A.

Zrównoważony rozwój stanowi fundament przyszłości biznesu, a odpowiedzialne podejście do kwestii zrównoważonego rozwoju oraz raportowanie ESG odgrywają kluczową rolę w osiąganiu tego celu.

„Jako członkowie globalnej społeczności, mamy obowiązek dbać o naszą planetę i wspierać społeczności wokół nas. Sukces długoterminowy jest ściśle związany z tym, jak efektywnie radzimy sobie z kwestiami CSR. Mamy nadzieję, że dzięki aktywnemu zaangażowaniu w zrównoważony rozwój zyskamy nie tylko zaufanie naszych interesariuszy, ale także zwiększymy odporność na ryzyka związane z regulacjami i zmianami na rynku” – informuje spółka.

-Zrównoważony rozwój nie jest jedynie chwilowym trendem czy inicjatywą, ale długoterminową strategią, która ma istotny wpływ na naszą spółkę, naszych interesariuszy oraz społeczeństwo. W świecie, w którym zmiany klimatyczne, nierówności społeczne i inne wyzwania związane z zrównoważonym rozwojem stają się coraz bardziej palącymi problemami, spółki muszą działać w sposób, który uwzględnia te kwestie – dodaje Barbara Kopeć, pełnomocnik zarządu ds. zarządzania projektami i ESG.

Społeczna odpowiedzialność to budowanie trwałych relacji z interesariuszami – pacjentami, pracownikami i partnerami biznesowymi. Odpowiedzialność wynika nie tylko z regulacji, ale również z misji i wartości organizacji. Publikacja Raportu ESG jest kluczowym narzędziem w procesie komunikacji działań Diagnostyki i postępów w dziedzinie zrównoważonego rozwoju. Raport nie tylko dostarcza informacji na temat osiągnięć spółki w zakresie ESG, ale także określa cele, które pragnie ona realizować w nadchodzących latach. To pozwala interesariuszom firmy śledzić jej działania i oceniać skuteczność.

Raport podsumowujący działania Grupy Diagnostyka z zakresu społecznej odpowiedzialności w roku 2022 dostępny jest tutaj>>>

Diagnostyka S.A. prowadzi największą sieć laboratoriów (około 180) i punktów pobrań (około 1100) w całej Polsce.

Rocznie wykonuje ponad 120 milionów badań dla około 20 milionów pacjentów. Zatrudnia ponad 8 tysięcy specjalistów. W ofercie ma ponad 3 tysiące badań.

W czasie pandemii Covid-19 laboratoria sieci były odpowiedzialne za wykonywanie znacznej części testów w kierunku koronawirusa, wprowadzały także nowoczesne rozwiązania zwiększające ich efektywność i rzetelność.

W lipcu 2023 Diagnostyka przejęła Zakład Rentgena i USG Wyrobek i tym samym weszła na nowy obszar działalności medycznej, jakim są badania obrazowe.

W tym roku Diagnostyka obchodzi 25-lecie działalności.