Grupa Lux Med opublikowała Raport Zrównoważonego Rozwoju

Grupa Lux Med jest świadoma swojego wpływu na otoczenie oraz czuje odpowiedzialność zarówno za ludzi, których leczy i z którymi współpracuje, jak też za środowisko, w którym działa.

Grupa Lux Med jest świadoma swojego wpływu na otoczenie oraz czuje odpowiedzialność zarówno za ludzi, których leczy i z którymi współpracuje, jak też za środowisko, w którym działa. Bycie liderem rynkowym zobowiązuje, dlatego pomimo, iż obowiązek raportowania pozafinansowego obejmie Grupę dopiero w 2025 roku, już teraz, chcąc dać dobry przykład, publikuje Raport Zrównoważonego Rozwoju za 2022 rok. To pierwsze tak kompleksowe opracowanie aspektów ESG wg międzynarodowej metodologii Global Reporting Initiative w kategorii dostawców usług medycznych na polskim rynku.

Grupa Lux Med, publikując swój pierwszy Raport Zrównoważonego Rozwoju, silnie podkreśla w nim znaczenie hasła „nie ma zdrowego człowieka bez zdrowego środowiska”. Jednak w raporcie nie brakuje także odwołań do działań z obszaru społecznego i z zakresu ładu korporacyjnego, czyli wszystkich trzech składowych istotnych dla raportowania ESG. Choć zgodnie z unijną Dyrektywą CSRD obowiązek raportowania nałożony zostanie na Grupę Lux Med dopiero w 2025 roku, już teraz postanowiła ona podzielić się swoimi działaniami.

-Grupa Lux Med zdecydowała się na publikację tego raportu przede wszystkim dlatego, że jest to zgodne z naszą misją. Zależy nam, by czynić świat lepszym i pomagać ludziom, by żyli dłużej – zdrowi i szczęśliwi. Ale żeby to osiągnąć, trzeba przede wszystkim gruntownie przeanalizować miejsce, w którym dzisiaj się jest, spojrzeć prawdzie w oczy i dopiero wtedy budować strategię zrównoważonego rozwoju. I właśnie po to jest ten raport, żeby pokazać- tu jesteśmy – i badać, analizować siebie, a następnie porównywać rok do roku co udało nam się osiągnąć, jak pomogliśmy ludziom i w jaki sposób zmieniliśmy świat na lepszy – mówi prezeska Grupy Lux Med, Anna Rulkiewicz.

Wyjątkowy rok

Rok 2022 był dla Grupy Lux Med intensywny i pełen wyzwań, które oprócz nadal trwającej pandemii kształtowały takie wydarzenia jak kryzys humanitarny wywołany agresją Rosji na Ukrainę, wprowadzenie nowej oferty ubezpieczenia szpitalnego Lux Med Pełna Opieka, intensywnych działań mających na celu dekarbonizację działalności, a także szeregu nowych otwarć placówek i akwizycji. To też czas kontynuacji cyklicznych już akcji Healthy Cities i Umiem Pomóc.

Grupa Lux Med już 24 godziny po wybuchu wojny zaoferowała pełne wsparcie medyczne i zawodowe dla uchodźców z Ukrainy. Od początku wojny wsparła 220 tysięcy osób, świadcząc ponad 400 tysięcy usług medycznych. Dzięki wsparciu Bupa, w pierwszym etapie przeznaczyła na ten cel 36 mln zł. Zatrudniła też ponad 270 osób, między innymi lekarzy, pielęgniarki, personel medyczny oraz pracowników administracyjnych, zapewniając pełne wsparcie, także w nauce języka i kwestiach formalno-prawnych.

Zeszły rok to także ogrom wyzwań związanych z przeciwdziałaniem zmianom klimatycznym. Do 2040 roku wraz z Bupa, Lux Med chce osiągnąć zeroemisyjność. Cel ten został zatwierdzony przez SBTi (Science Based Targets Initative), co oznacza, że Grupa jest jedną z około dwóch tysięcy firm na świecie, która tak ambitnie podchodzi do dekarbonizacji. W tym celu m.in. konsekwentnie przechodzi na energię pochodzącą w 100 procentach z odnawialnych źródeł.

Propaguje też zdrowy tryb życia poprzez program Healthy Cities (łącznie w dwóch edycjach posadzonych zostało ponad 450 tys. drzew), a także podpowiada które miasta najlepiej kształtują swoją przestrzeń, w ujęciu zdrowia swoich mieszkańców, inaugurując pierwszą edycję Indeksu Zdrowych Miast.

-Zrównoważony rozwój jest oczywiście dużym wyzwaniem, bo z jednej strony patrzymy na to, żeby dbać o planetę, dbać o zdrowie, ale mamy też cele biznesowe. Wiemy jednak, że jeśli wprowadza się strategię zrównoważonego rozwoju i ona jest zgodna z misją firm, jeżeli utożsamiamy się z tym, co robimy, to podejmowanie działań z obszaru zrównoważonego rozwoju przestaje być trudne. Wówczas też rozwój organizacji napawa nas dumą, bo to co robimy faktycznie czyni świat lepszym – komentuje Łukasz Niewola, dyrektor komunikacji korporacyjnej i zrównoważonego rozwoju w Grupie Lux Med.

Plany na przyszłość

Grupa Lux Med planuje rozszerzanie zakresu raportowania ESG, chcąc odzwierciedlać zobowiązania i postępy w każdym z trzech obszarów. Kolejne raporty będą zawierać wytyczne dyrektywy CSRD (dyrektywa o sprawozdawczości przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju) i standardów ESRS (sprawozdawczości z zakresie zrównoważonego rozwoju). Raport zostanie poddany audytowi i ocenie stopnia realizacji strategii udostępnionej w raporcie za rok 2022.

Lux Med chce także pokazać wyniki prac prowadzonych nad obszarem DEI, czyli wartościami jakimi powinna kierować się organizacja, tj. różnorodność, równość i włączanie. Planowane jest również angażowanie interesariuszy w analizę istotności.

Więcej: Raport Zrównoważonego Rozwoju Grupy Lux Med za rok 2022

Grupa Lux Med jest liderem rynku prywatnych usług zdrowotnych w Polsce i częścią międzynarodowej grupy Bupa (od 2013), która działa, jako ubezpieczyciel i świadczeniodawca usług medycznych na całym świecie. Firma świadczy swoje usługi w Polsce już od 30 lat. Podczas pandemii Covid – 19 Grupa włączyła się aktywnie do walki o zdrowie i życie Polaków, wspierając sektor publiczny.

Grupa Lux Med zapewnia pełną opiekę: ambulatoryjną, diagnostyczną, rehabilitacyjną, stomatologiczną, psychologiczną, szpitalną i długoterminową dla ponad 2 500 000 pacjentów. Do ich dyspozycji jest ponad 290 ogólnodostępnych i przyzakładowych centrów medycznych, 15 szpitali oraz blisko 3000 poradni partnerskich. Grupa Lux Med zatrudnia ponad 23 000 osób, w tym około 8000 lekarzy i 5000 wspierającego personelu medycznego, a w codziennej działalności, kieruje się zasadami zrównoważonego rozwoju, podejmując liczne inicjatywy z obszarów zaangażowania społecznego i środowiska.

Grupa Lux Med jest Głównym Partnerem Medycznym Polskiego Komitetu Olimpijskiego i Głównym Partnerem Medycznym Polskiego Komitetu Paraolimpijskiego.