Polskie firmy inwestują w transformację cyfrową

Transformacja cyfrowa nie dokona się bez ludzi, gdyż to właśnie pracownicy są kluczowym ogniwem decydującym o jej powodzeniu.

Z najnowszego raportu firmy konsultingowej EY wynika, że transformacja cyfrowa polskich przedsiębiorstw jest na wysokim lub bardzo wysokim etapie zaawansowania i dotyczy już 64 procent firm.

Jednakże dotychczas nie przyniosła ona oczekiwanych rezultatów dotyczących przychodów oraz kosztów. Przedstawiciele 54 procent badanych firm stwierdzili, że założenia dotyczące wzrostu przychodów wynikających z transformacji cyfrowej nie zostały spełnione nawet w 35 procentach.

Poza tym 65 procent przedsiębiorców przyznało, że stopień realizacji założeń w kwestii spadku kosztów również nie przekracza 35 procent. Wpływa na to między innymi fakt, że transformacja cyfrowa jest realizowana bez lub z minimalnym wsparciem doradcy (tak wskazało 67 procent przedsiębiorstw) oraz bez wcześniej ustalonej strategii (25 procent).

Raport pt. „Cyfrowa Transformacja 2024” pokazał, że firmy na inwestycje w tym zakresie przeznaczają od 4 do 10 procent rocznych przychodów. Wśród przedsiębiorców transformacja cyfrowa ma wysoki lub bardzo wysoki priorytet, tak stwierdziło 84 procent z nich.

Z badania wynika także, co jest fenomenem, że nastąpiła zmiana podejścia polskich przedsiębiorców do postrzegania transformacji cyfrowej. Z procesu zmniejszającego koszty stała się ona narzędziem do szukania możliwości rozwoju.

Jeszcze w 2020 roku redukcja kosztów była na trzecim miejscu wśród głównych celów cyfryzacji dla wielu firm. W ciągu ostatnich lat szukanie możliwości rozwoju przesuwa się na wyższą pozycję, wypierając kwestię kosztów na czwarte miejsce.

Kluczowe obszary, w których odbywa się transformacja cyfrowa, to obsługa klienta, sprzedaż oraz wdrożenie najnowszych technologii analitycznych w obszarze IT/OT. Firmy najczęściej inwestują w cyberbezpieczeństwo, które jest fundamentem usług IT, rozwiązania chmurowe oraz szkolenia dla pracowników w zakresie kompetencji cyfrowych.

Według 42 procent ankietowanych  program transformacji cyfrowej jest najczęściej prowadzony przez dział IT, jednak jest on uważany za zadanie całej firmy, a wsparcie zarządu i pracowników stanowi klucz do sukcesu przedsięwzięcia.

Aż 80 procent ankietowanych przedsiębiorców uważa, że ich kultura organizacyjna wspiera lub znacząco wspiera proces transformacji cyfrowej. Natomiast kluczową motywacją dla polskich przedsiębiorstw do wdrożenia transformacji są rozwój firmy (49 procent) oraz oczekiwania klientów (38 procent).

– Wielu naszych respondentów przyznaje, iż wdrożenie nowoczesnych technologii jest kluczowym warunkiem – nie tylko dla utrzymania się na rynku, ale przede wszystkim zyskania przewagi konkurencyjnej i rozwoju. To dziś konieczność, aby zachować ciągłość operacyjną w obliczu szybkich zmian czy nieoczekiwanych wyzwań, które w ostatnich latach stały się stałym elementem biznesowego krajobrazu. Transformacja cyfrowa w 2024 roku to przede wszystkim klucz do sprostania oczekiwaniom klientów, którzy dzisiaj potrzebują prostej i spersonalizowanej obsługi we wszystkich kanałach cyfrowych. Dotyczy to zarówno konsumentów indywidualnych, jak i międzynarodowych korporacji. Zależy im na wygodzie, szybkości i wydajności we wszystkich interakcjach. Aby sprostać tym wyzwaniom polskie firmy stawiają na takie rozwiązania jak przetwarzanie w chmurze, mechanizmy do analizy dużych zbiorów danych w celu optymalizacji obsługi czy wdrożenie sztucznej inteligencji na przykład w obsłudze klienta, sprzedaży czy księgowości – komentuje wyniki raportu Kazimierz Klonecki, partner zarządzający, EY Consulting.

Koszty są wciąż główną barierą dla transformacji cyfrowej, wskazuje na to 33 procent zapytanych. Firmy wskazują także na zagrożenia związane z  cyberbezpieczeństwem. Lista wyzwań w tym obszarze dla polskich przedsiębiorstw jest szeroka, począwszy od sprostania regulacjom dotyczącym bezpieczeństwa oraz poufności danych takich jak  RODO, DORA czy nadchodzącej NIS2, po kwestię ciągłości  operacyjnej, zarówno w obszarze produkcji (OT), jak i transakcji handlowych.

– Jeden z kluczowych wniosków, który wyłania się z badania EY wskazuje, że transformacja cyfrowa nie dokona się bez ludzi, gdyż to właśnie pracownicy są kluczowym ogniwem decydującym o powodzeniu transformacji cyfrowej w ich firmach. To z kolei rodzi potrzebę inwestycji w szkolenia i rozwój umiejętności cyfrowych – dodaje Kazimierz Klonecki.

Raport dostępny jest tutaj>>>