Narzędzia AI w marketingu i obsłudze pacjenta

Wykorzystanie sztucznej inteligencji wymaga zdolności do adaptacji, także na poziomie firmy. Jeśli tego nie zrobimy to konkurencja nas wyprzedzi, i to szybko.

Narzędzia tworzone w ramach sztucznej inteligencji (AI) nie tylko pomagają lekarzom w szybszym stawianiu diagnozy i w analizie danych medycznych. Mogą także być użyteczne w marketingu oraz w obsłudze pacjentów w placówce medycznej.

– Narzędzia AI wykorzystujemy do różnych działań marketingowych. Nie służą one do tego, aby nas wyręczały, ale sprawiają, że działamy szybciej i lepiej, unikamy błędów, są pomocnym narzędziem. Nie zastąpią ludzi, ale jeśli się nie nauczymy z nich korzystać, inni zrobią to szybciej i lepiej – mówiła Luiza Ciesielska z Media Health, podczas panelu dyskusyjnego na temat AI w marketingu i obsłudze pacjenta, który odbył się w ramach IX edycji Akademii Managera Ochrony Zdrowia.

Porównała modele językowe do początkujących pracowników, którym należy poświęcić czas i przekazać wytyczne, na których mogą się opierać, aby były przydatne.

– Używając takich modeli trzeba dokładnie wiedzieć, czego się oczekuje, w przypadku tekstu – jakie treści chcielibyśmy uzyskać. Z narzędziami takimi możemy zrobić wszystko, ale trzeba mieć na nie pomysł – dodała.

Wyspecjalizowane modele AI

Marcin Bawor z Google Cloud zwrócił uwagę, że istnieją modele działające na rynku konsumenckim, którym możemy zadawać pytania dotyczące bieżących tematów, modele działające na rynku biznesowym oraz wyspecjalizowane, na przykład pod kątem treści medycznych. Mogą to być narzędzia wykorzystywane do transkrypcji słów lekarza na tekst pisany.

Narzędzia AI można wykorzystywać do tworzenia grafik oraz ich przeformatowania oraz do pozycjonowania treści i jej tworzenia.

– Prowadzimy 800 serwisów promujących naszą markę, w każdym tygodniu potrzebujemy 1600 artykułów, trudno byłoby nam korzystać z usług copy writerów, dlatego wykorzystujemy AI do tworzenia treści. Istotne jest przekazanie informacjami odnośnie tego, co oczekujemy, czyli jaki długi ma być tekst, co ma zawierać, jakie słowa kluczowe mają się w nim pojawiać oraz ile razy – mówił Maciej Piechota z Body Move.

AI może zweryfikować, czy tekst jest pisany przez człowieka czy przez AI, gdyż te pierwsze są wyżej pozycjonowane, dlatego treści generowane przez sztuczną inteligencję muszą być także czytane przez ludzi.

Narzędzia sztucznej inteligencji można także wykorzystywać do analizy opinii na temat placówek medycznych, do analizy trendów w sieci, do sprawdzaniu i aktualizacji stron internetowych.

Mogą także służyć do automatyzacji różnych działań, na przykład do umawiania wizyt bez udziału człowieka.

 – Według analityków w ciągu najbliższych 5 lat 80 procent zadań wykonywanych przez lekarzy będzie wykonywanych przez AI. W branży medycznej jest duże pole do automatyzacji, poza tym zmagamy się z brakiem personelu przy jednoczesnych rosnących oczekiwaniach społecznych, związanych ze starzeniem się. W branży medycznej można zrobić to, co zrobił Uber w usługach transportowych, które zautomatyzował – mówił Marcin Bawor.

Chat bot może przeprowadzić z pacjentem wstępny wywiad, zaproponować placówkę, lekarza, zapisać wizytę w kalendarzu pacjenta, a przed wizytą przesłać przypomnienie. Odpowiednie modele językowe mogą także przygotować informację po wizycie, razem z listą przepisanych leków i ewentualnym dalszym skierowaniem do innego specjalisty.

Nie znaczy to, że AI zastąpi całkowicie lekarza.

– Powstało wiele narzędzi wyręczających ludzi, takich jak autopilot czy autonomiczne samochody, ale nie wyeliminowały one całkowicie ludzkiego udziału. Lekarz zawsze będzie trzymać ręce na kierownicy, nawet gdy samochody będą autonomiczne, dlatego wolę używać określenia wzmocniona inteligencja – mówił Michał Plit, dyrektor Departamentu Strategii i Innowacji w Lux Med.

Narzędzia sztucznej inteligencji mogą być wsparciem w przeszukiwaniu źródeł wiedzy. Na przykład lekarz kardiolog ma do przeczytania tysiące publikacji naukowych pojawiających się codziennie. Nie jest w stanie poznać ich treści bez pomocy AI.

Technologie AI to przydatne narzędzia i wsparcie pracy lekarza>>>

AI w call center

LLM, czyli Large Language Model, jest typem algorytmu sztucznej inteligencji (AI), który wykorzystuje techniki deep learningu i ogromne zbiory danych do zrozumienia, podsumowania, generowania i przewidywania nowych treści.

– Jesteśmy w trakcie projektu w którym wykorzystujemy LLM, aby przeszukiwać bazę danych i udzielać informacji. Systemy te radzą sobie dobrze przy dużej liczbie danych i mogą być pomocne w call center – mówił Michał Plit.

Medidesk przeprowadził wraz z Google eksperyment dotyczący analizy rozmów prowadzonych przez dział call center Centrum Medycznego Babka Medika. Polegał on na przesłuchaniu przez sztuczną inteligencję 130 rozmów przeprowadzonych przez 13 konsultantów.

Eksperyment pokazał, jakie możliwości daje takie narzędzie. Dzięki analizie dokonanej przez AI można było określić, jaki jest tzw. sposób zarządzania ciszą podczas rozmowy, czyli jak długo pracownik nic nie mówił (w tym czasie wyszukuje potrzebne informacje), czy używał niezrozumiałego przez pacjenta slangu zawodowego, czy używał pozytywnych zwrotów, czy przywitał pacjenta, czy dokonał podsumowania rozmowy itd.

AI jest w stanie, analizując prowadzone rozmowy, przekazać szczegółowe informacje, na przykład na temat tego, że w danej placówce brakuje określonych lekarzy oraz że pacjent pytał o usługi, których nie ma w ofercie, a nawet wskaże, jakie działania można zautomatyzować.

Analiza dokonywana przez narzędzia AI w ciągu kilkudziesięciu minut potrafi zastąpić wiele godzin odsłuchiwania nagrań rozmów przez człowieka.

Wnioski z dyskusji dotyczyły tego, że AI to narzędzie, którego trzeba dobrze używać, określając cel, jaki chcemy osiągnąć. Nie należy go stosować automatycznie do wszystkiego. Jest ono pomocne w placówce medycznej, w której analizie można poddawać gigantyczne ilości danych.

Cyfryzacja ułatwia dostęp do usług medycznych>>>

Jednocześnie jednak wykorzystanie sztucznej inteligencji wymaga zdolności do adaptacji, także na poziomie firmy. Jeśli tego nie zrobimy to konkurencja nas wyprzedzi, i to szybko.

– Podstawą jest cel działania. Wzmocniona sztuczna inteligencja może nas uczynić lepszymi, ale musimy ją wykorzystywać z rozsądkiem, żeby nam pomogła, a nie nas zabiła – podsumował Michał Plit.

Panel dyskusyjny pt. „AI w marketingu i obsłudze pacjenta – działania i narzędzia promujące placówkę medyczną oraz wspomagające obsługę pacjentów” odbył się w ramach IX edycji Akademii Managera Ochrony Zdrowia. Wydarzenie miało miejsce 18 i 19 kwietnia 2024 roku w Warszawie i było organizowane przez Medidesk.

W panelu wzięli udział: Maciej Piechota, BodyMove, Michał Plit, Lux Med, Luiza Ciesielska, Media Health, Natalia Cybis, Babka Medica, Marcin Bawor, Google Cloud. Moderatorem był Daniel Nowocin, prezes Medidesk.