Medidesk patronem kampanii społecznej

Otyłość dotyka już 9 milionów Polaków, w jej leczeniu pomogłyby rozwiązania systemowe.

Medidesk został patronem kampanii społecznej „Otyłość to choroba. Nie oceniaj, nie odchudzaj, tylko lecz” organizowanej przez FLO – Fundację na rzecz Leczenia Otyłości, pod patronatem honorowym Rzecznika Praw Pacjenta.

24  maja 2024, w Senacie RP, odbyła się konferencja naukowa na temat choroby otyłościowej, w ramach posiedzenia Parlamentarnego Zespołu ds. Badań Naukowych i Innowacji w Ochronie Zdrowia pod przewodnictwem Senator Agnieszki Gorgoń-Komor, podczas której zainaugurowano kampanię. W Senacie przygotowana została także wystawa zdjęć poświęcona tej problematyce.

Otyłość dotyka już 9 milionów Polaków, dlatego uczestnicy konferencji stwierdzili, że trzeba się poważnie zastanowić się nad tym, jak pomóc pacjentom, jakie podjąć kroki, żeby zmienić ich sytuację i wesprzeć w leczeniu, aby zahamować rozwój choroby otyłościowej.

Celem kampanii jest zwiększenie świadomości społecznej na temat choroby otyłościowej, przeciwdziałanie stygmatyzacji i dyskryminacji pacjentów oraz zwrócenie uwagi na konieczność podjęcia działań systemowych na rzecz diagnozowania i kompleksowego leczenia tej ciężkiej, nawracającej i stanowiącej zagrożenie dla życia choroby.

Medidesk to startup technologiczny działający w branży medycznej i medycyny estetycznej, który oferuje kompleksowe narzędzie do obsługi oraz analizy zgłoszeń pacjentów.