Lux Med w programie partnerstwa Forum Odpowiedzialnego Biznesu

Zagadnienia ESG są bardzo ważne w działalności Lux Med. Grupa w tym roku opublikowała swój pierwszy Raport Zrównoważonego Rozwoju.

Grupa Lux Med dołączyła do programu partnerstwa Forum Odpowiedzialnego Biznesu – największej organizacji w kraju zajmującej się zagadnieniami zrównoważonego rozwoju w kompleksowy sposób. Współpraca na rzecz rozwoju ESG i zrównoważonej transformacji biznesu, pomogą zadbać o dobrą przyszłość.

Forum Odpowiedzialnego Biznesu jest najdłużej działającą, od 2000 roku, i największą organizacją pozarządową w Polsce, która zajmuje się koncepcją zrównoważonego rozwoju w kompleksowy sposób. Jest to organizacja ekspercka, pozostająca inicjatorem i partnerem przedsięwzięć kluczowych dla ESG w Polsce. Ważne miejsce w działalności FOB zajmuje współpraca międzynarodowa. Od 2002 roku organizacja jest krajowym partnerem CSR Europe, a od 2009 roku współpracuje z World Business Council for Sustainable Development (WBCSD). FOB jest organizatorem programu Chapter Zero Poland. Organizacja koordynuje również Kartę Różnorodności w Polsce.

Raport: dwie trzecie firm posiada strategię ESG/CSR>>>

– Cieszę się, że Lux Med dołącza do Programu Partnerstwa Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Traktuję to jako kolejny, naturalny krok na drodze do realizacji naszej strategii ESG. Zależy nam na wymianie wiedzy i wspólnych działaniach na rzecz bardziej zrównoważonego świata. Wierzę w dobrą współpracę – mówi Anna Rulkiewicz, prezeska Grupy Lux Med.

Program partnerstwa to kompleksowy program współpracy FOB z firmami – liderami odpowiedzialnego biznesu, które poprzez swoje zaangażowanie i działania przyczyniają się do szerzenia tej idei w Polsce. Firmy przyłączając się do programu stają się częścią społeczności, ruchu promującego odpowiedzialne prowadzenie biznesu. Przyjmując firmę do grona partnerów, Forum opiera się na pozytywnych przykładach praktyk biznesowych, bierze pod uwagę chęć i gotowość firmy do wprowadzania zasad odpowiedzialnego biznesu w jej codziennym działaniu oraz do rozwoju tego tematu w Polsce.

Zagadnienia ESG są bardzo ważne w działalności Lux Med. Grupa w tym roku opublikowała swój pierwszy Raport Zrównoważonego Rozwoju, w którym podkreśla szczególnie znaczenie hasła „nie ma zdrowego człowieka bez zdrowego środowiska”.

W raporcie jest wiele odwołań do działań z obszaru społecznego i z zakresu ładu korporacyjnego, czyli wszystkich trzech składowych istotnych dla raportowania ESG. Choć zgodnie z unijną Dyrektywą CSRD obowiązek raportowania nałożony zostanie na Grupę Lux Med dopiero w 2025 roku, firma podzieliła się swoimi działaniami już teraz.

Grupa Lux Med opublikowała Raport Zrównoważonego Rozwoju>>>

Grupa Lux Med jest liderem rynku prywatnych usług zdrowotnych w Polsce i częścią międzynarodowej grupy Bupa (od 2013), która działa, jako ubezpieczyciel i świadczeniodawca usług medycznych na całym świecie. Firma świadczy swoje usługi w Polsce już od 30 lat. Podczas pandemii Covid – 19 Grupa włączyła się aktywnie do walki o zdrowie i życie Polaków, wspierając sektor publiczny.

Grupa Lux Med zapewnia pełną opiekę: ambulatoryjną, diagnostyczną, rehabilitacyjną, stomatologiczną, psychologiczną, szpitalną i długoterminową dla ponad 2 500 000 pacjentów. Do ich dyspozycji jest ponad 290 ogólnodostępnych i przyzakładowych centrów medycznych, 15 szpitali oraz blisko 3000 poradni partnerskich. Grupa Lux Med zatrudnia ponad 23 000 osób, w tym około 8000 lekarzy i 5000 wspierającego personelu medycznego.

Grupa Lux Med jest Głównym Partnerem Medycznym Polskiego Komitetu Olimpijskiego i Głównym Partnerem Medycznym Polskiego Komitetu Paraolimpijskiego.