Lux Med członkiem partnerstwa na rzecz środowiska UNEP-GRID

UNEP/GRID-Warszawa  to ośrodek afiliowany przy United Nations Environment Programme, UNEP czyli Program Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ) ds. Środowiska).

Grupa Lux Med przystąpiła do „Partnerstwa na rzecz realizacji środowiskowego wymiaru celów zrównoważonego rozwoju” – inicjatywy UNEP/GRID-Warszawa.

Przystępując do tej inicjatywy, Lux Med zobowiązuje się do podejmowania dalszych działań na rzecz środowiska, między innymi dotyczących rewitalizacji torfowisk w Polsce.

Dotychczas, w ramach akcji „ReGeneracja”, Lux Med wsparł ochronę 17 hektarów na terenach: torfowiska w Słowińskim Parku Narodowym, użytku ekologicznego Rosiczka oraz w Parku Krajobrazowym Wzniesień Łódzkich.

Certyfikat i statuetkę dołączenia do inicjatywy odebrały w imieniu Grupy Lux Med Joanna Węgrzynowska oraz Anna Kaniewska Tavares.

UNEP/GRID-Warszawa  to ośrodek afiliowany przy United Nations Environment Programme, UNEP czyli Program Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ) ds. Środowiska.

Od 1991 roku realizuje w Polsce misję UNEP, wspierając i inspirując partnerów w działaniach na drodze do zrównoważonego rozwoju.