Inicjatywy Lux Med wyróżnione w raporcie na temat odpowiedzialnego biznesu

W publikacji zaprezentowano 1046 praktyk realizowanych przez 266 firm.

Inicjatywy podejmowane przez Grupę Lux Med, dotyczące zagadnień ESG, zostały po raz kolejny wyróżnione w raporcie „Odpowiedzialny Biznes w Polsce. Dobre Praktyki”, opublikowanym przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Wśród wyróżnionych praktyk znalazły się:

EKO wyzwanie w Grupie Lux Med, dzięki tej aktywizującej inicjatywie pracownicy zgłaszali pomysły na redukcję emisji CO₂ oraz odpadów, a najciekawsze inicjatywy zostaną wdrożone w organizacji.

Ochrona Polskich Torfowisk, inicjatywa realizowana wspólnie z UNEP/GRID-Warszawa, dzięki której możliwa jest rewitalizacja polskich torfowisk, istotnych dla ekosystemu planety. Nagrodzone firmy objęły patronatem rewitalizację torfowisk na terenie Polski, a przeprowadzone zabiegi ochronne dotyczyły łącznie 17,43 hektara tych terenów.

-Dzięki akcji HealthyCities Grupa Lux Med zachęcała uczestników z 66 miast do aktywności fizycznej i działań na rzecz ochrony środowiska.

Indeks Zdrowych Miast to publikacja, która umożliwia ocenę warunków życia w 66 polskich miastach i jest drogowskazem dla polskich samorządów.

Lux Med dołączył do Business Accessibility Forum>>>

Premiera 22. edycji corocznego raportu Forum Odpowiedzialnego Biznesu miała miejsce 16 kwietnia 2024 roku podczas konferencji “Targi Idei ESG”. W publikacji zaprezentowano 1046 praktyk realizowanych przez 266 firm. Raport jest największym w Polsce przeglądem dobrych praktyk rynkowych z obszaru zrównoważonego rozwoju.

Forum Odpowiedzialnego Biznesu, największa i najdłużej działająca organizacja zajmująca się ESG
i zrównoważonym rozwojem w kompleksowy sposób, od 2002 roku publikuje raport „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki”. Główną część publikacji stanowi podsumowanie działań z zakresu ESG i zrównoważonego rozwoju, realizowanych przez firmy w roku poprzedzającym. Stałym elementem publikacji jest także przegląd najważniejszych wydarzeń i publikacji.

Raport: dwie trzecie firm posiada strategię ESG/CSR>>>