Grupa Lux Med wyróżniona za działania ESG

Wyróżnione zostały firmy, które dbają o ochronę środowiska i dobrostan pracowników oraz wspierają lokalną społeczność.

Grupa Lux Med, jako jeden dwóch podmiotów oferujących świadczenia medyczne, znalazła się w gromie firm wyróżnionych Listkami ESG Polityki. W tym roku odbyła się XIII edycja tego zestawienia.

Złote, Srebrne, Białe lub Zielone Listki trafiają do firm, dla których troska o ochronę środowiska, wspieranie lokalnych społeczności, etyczne postępowanie czy dbanie o dobrostan pracowników, dobre relacje z kontrahentami i wsłuchiwanie się w oczekiwania klientów są ważnymi elementami strategii biznesowych.

W tym roku organizatorzy zmienili nazwę zestawienia na Listki ESG Polityki. To szersza perspektywa na odpowiedzialne i zrównoważone działania w trzech obszarach: ochrony środowiska, odpowiedzialności społecznej i ładu korporacyjnego (ang. ESG: Environmental, Social and Governance).

Podobnie jak w roku 2023, także w tym, oprócz tradycyjnych: Złotych, Srebrnych i Białych Listków ESG Polityki, przyznany zostanie także Listek Zielony, by wyróżnić te firmy, które działają w duchu unijnych programów Green Deal i Fit for 55.

Grupa Lux Med znalazła się w gromie czternastu firm nagrodzonych Srebrnymi Listkami. Wyróżnienie to otrzymały podmioty, które w swojej codziennej działalności operacyjnej deklarują uwzględnianie wszystkich kluczowych rozwiązań normy ISO 26000. Często opierają się one o najlepsze lokalne i globalne praktyki zarządcze oraz stosują międzynarodowe standardy. Poza tym ważnym elementem ich zarządzania jest system zarządzania etyką oraz najwyższe standardy zarządzania personelem. O efektach swoich działań cyklicznie informują interesariuszy między innymi w raportach pozafinansowych lub zintegrowanych, przygotowanych w oparciu o międzynarodowe standardy ujawniania danych.

Wśród firm oferujących świadczenia medyczne, oprócz Grupy Lux Med w gronie wyróżnionych znalazła się także Neuca, podmiot działający na rynku farmaceutycznym oraz prowadzący sieć przychodni, jednak trafiła do grupy oznaczonych Białymi Listkami, co oznacza, że wdraża istotne elementy polityki ESG, ale działania te wymagają udoskonalenie, aby w pełni skutecznie i świadomie zarządzać wpływem firmy na otoczenie.

Inicjatywy Lux Med w zakresie ESG to między innymi Indeks Zdrowych Miast, akcja HealthyCities, Eko wyzwanie czy Ochrona Polskich Torfowisk.

W 2024 roku inicjatywy podejmowane przez Lux Med, dotyczące zagadnień ESG, zostały wyróżnione w raporcie „Odpowiedzialny Biznes w Polsce. Dobre Praktyki”, opublikowanym przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu.