Bez edukacji i praktyki nie ma postępu

Edukacja i praktyka to warunek postępu w medycynie, także w obszarze diagnostyki obrazowej - mówi Joanna Miłachowska, prezeska Siemens Healthineers w Polsce.

Joanna Miłachowska, prezeska Siemens Healthineers w Polsce, członkini zarządu Pracodawców dla Zdrowia

Bez edukacji i praktyki nie ma postępu w medycynie. Dotyczy to także obszaru IT, szczególnie w zakresie nowoczesnego sprzętu i oprogramowania wspierającego diagnostykę obrazową, w których zmiany zachodzą nieustannie i konieczne jest nadążanie za nimi. Było to jedno z ważnych zagadnień, które poruszaliśmy podczas tegorocznego Forum Ekonomicznego w Karpaczu.

Z przedstawianych podczas paneli dyskusyjnych danych wynika, że w zakresie diagnostyki obrazowej zrobiliśmy już w naszym kraju sporo, inwestycje w nowoczesny sprzęt sprawiły, że dogoniliśmy pod tym względem Europę Zachodnią. Rozwój przebiega obecnie w kierunku oprogramowania, w tym wykorzystania rozwiązań wspieranych algorytmami sztucznej inteligencji. Istotna jest także kwestia dostępu do specjalistów, kwestie cyber security oraz ciągłej edukacji i szkolenia lekarzy pod kątem wykorzystania nowych technologii.

Jednym z ważnych tematów podejmowanych podczas tegorocznego Forum Ekonomicznego była także profilaktyka oraz realizacja programów zdrowotnych. Na portalu pacjent.gov.pl jest dostępnych około 20 programów profilaktycznych, obejmujących szerokie spektrum badań, wśród nich na przykład kardiologiczne, przeznaczone dla i młodzieży, profilaktyka 40Plus, programy nowotworowe oraz wiele innych. Jednak skala wykorzystania części z nich przez pacjentów jest mniejsza od oczekiwanej. Na przykład w programie Profilaktyka 40Plus uczestniczyło dotychczas 2,7 miliona osób na 20 milionów uprawnionych.

Czytaj także: Profilaktyka – największym wyzwaniem ochrony zdrowia>>>

Myślę, że w celu podniesienia frekwencji w realizację programów profilaktycznych i edukacyjnych warto  włączyć także pracodawców, którzy mają dobry dostęp do mniejszych społeczności i czasami niemałą praktykę w organizacji zbliżonych inicjatyw. W SiemensHealthineers mamy za sobą wiele takich programów, często bardzo złożonych a frekwencja wśród naszych pracowników, w zależności od rodzaju programu, wynosi od 70 do 95 procent. 

Warto rozpocząć także dyskusję na temat edukacji dla zdrowia prowadzonej w szkołach  (skierowanej wprost do dzieci i młodzieży), wspieranej przez Ministerstwo Zdrowia i/lub Edukacji. Zdrowy styl życia może być efektem świadomych wyborów, ale też nawyków kształtowanych od dziecięcych lat. Szkoła ma wszystkie niezbędne narzędzia do tego, aby nie tylko te nawyki tworzyć, ale też wspierać i promować. Warto w tego skorzystać.

Forum Ekonomiczne to także miejsce dobre do tego, aby spotkać się z wieloma uczestnikami obszaru ochrony zdrowia. Jest to takie miejsce, gdzie krzyżują się drogi różnych środowisk, mamy tutaj decydentów odpowiedzialnych za politykę zdrowotną w Polsce i za system ochrony zdrowia, pracodawców i świadczeniodawców prywatnych, a także przedstawicieli szpitali i stowarzyszeń pacjenckich. Wszyscy mają wtedy czas spotkać się, przedyskutować bieżące problemy, porozmawiać o tym, co się udało, co można zrobić lepiej oraz jakie są wyzwania na kolejne lata.

Podsumowanie Forum Ekonomicznego: Mocny debiut Pracodawców dla Zdrowia na Forum Ekonomicznym>>>

Była to dobra okazja, aby się pokazać, szczególnie dla nas, gdyż jesteśmy młodą organizacją i nie wszyscy mogą nas jeszcze kojarzyć. Nasze uczestnictwo, przede wszystkim prezeski związku Anny Rulkiewicz w wielu panelach i wydarzeniach, ale i pozostałych kolegów i koleżanek z zarządu w panelach i dyskusjach, niewątpliwie zwiększy rozpoznawalność naszego związku i mam nadzieję, że przełoży się na to, iż będziemy traktowani jeszcze bardziej jako poważny partner do rozmów, do dyskusji i do brania udziału w debatach.

Wydaje się, że na temat problemów systemu ochrony zdrowia dyskutujemy od wielu lat, ale z paneli, które odbywały się w tym roku w ramach Forum wynika, że zachodzą już pewne zmiany. Jednocześnie jednak pojawiają się kolejne wyzwania i to się zapewne nigdy nie skończy, gdyż nigdzie nie ma systemu, który działa bez zarzutu, zawsze będą problemy do rozwiązania i zawsze będzie co poprawić.