Mocny debiut Pracodawców dla Zdrowia na Forum Ekonomicznym

Podczas XXXII Forum Ekonomicznego w Karpaczu, które odbywało się od 5 do 7 września, zadebiutowaliśmy jako związek Pracodawcy dla Zdrowia.
Zarząd związku, od lewej - Łukasz Niewola, Jakub Swadźba, Anna Rulkiewicz, Beata Leszczyńska, Joanna Miłachowska

Podczas XXXII Forum Ekonomicznego w Karpaczu, które odbywało się od 5 do 7 września, zadebiutowaliśmy jako związek Pracodawcy dla Zdrowia. Do uczestnictwa w organizowanym przez nas panelu zaproszenie przyjęli przedstawiciele ważnych instytucji – Piotr Bromber, podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia, Filip Nowak, prezes NFZ, Bernard Waśko – dyrektor Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego oraz Krzysztof Saczka, Główny Inspektor Sanitarny. Brali też w nim udział członkowie zarządu związku. 

Rozmawialiśmy o tym, co udało się zrealizować w ciągu ostatnich lat i jakie są wyzwania dla systemu ochrony zdrowia na kolejną kadencję. Mówiliśmy o profilaktyce, rozwoju nowych technologii, potrzebach wynikających ze starzenia się społeczeństwa. Uczestnicy spotkania zgodzili się, że system ochrony zdrowia nie może istnieć bez sektora prywatnego. Podkreślaliśmy konieczność wspólnego działania z sektorem publicznym, dla dobra pacjentów i dla dobra całego społeczeństwa. Wspomniał o tym między innymi minister Bromber podczas jednego z paneli wskazując na takie elementy współistnienia tych sektorów jak współpraca, uzupełnienie i wsparcie.

Obecność zarówno decydentów jak i przedstawicieli środowiska medycznego sprawiła, ż dyskusja była żywiołowa i dynamiczna. Mamy nadzieję, że słuchaliśmy się nawzajem i wyciągniemy z tego spotkania konkretne wnioski.

W naszych szeregach są firmy rozwijające nowe technologie, zarówno w zakresie diagnostyki laboratoryjnej jak i diagnostyki obrazowej, które inwestują w innowacyjne rozwiązania. W celu pełnego ich wykorzystania potrzebne są rozwiązania legislacyjne, o które apelujemy jako związek. 

Mówimy także o konieczności przebudowania systemu usług opiekuńczych, które obecnie podlegają pod dwa resorty – zdrowia i rodziny, co sprawia, że z jednej strony usługi są powielane, a z drugiej – nie zapewnia się podopiecznym tego, co naprawdę potrzebują. 

Ważnym elementem zdrowia publicznego jest profilaktyka zdrowotna, która była tematem kilku paneli dyskusyjnych. Obecnie NFZ przekazuje na badania profilaktyczne niecałe 0,5 procent swojego budżetu. Nie jest to dużo, ale istotną kwestią jest sposób wykorzystania tych środków. Postulujemy spersonalizowanie badań profilaktycznych i podjęcie działań bardziej zachęcających pacjentów do korzystania z oferowanych możliwości.

Podkreślaliśmy znaczenie opieki koordynowanej, która przekłada się na większe zaangażowanie pacjenta w proces leczenia i tym samym jego większą satysfakcję. Wprowadzenie takiego modelu na każdym etapie kontaktu pacjenta z systemem z pewnością wpłynie na efektywność leczenie.

Kolejnym tematem, o którym rozmawialiśmy podczas Forum, są kadry w ochronie zdrowia. Dobry menedżer to podstawa funkcjonowania każdej organizacji. Aby znaleźć i przede wszystkim zatrzymać dobrych menedżerów trzeba stworzyć im dobre warunki działania, zapewnić poczucie sprawczości, odpowiedzialności i realnego wpływu na organizację i jej rozwój. Dzięki temu możemy przyciągać kompetentne osoby i pozwalać im zmieniać nasz sposób działania. Dotyczy to każdej organizacji, zarówno prywatnej firmy jak i instytucji publicznych, które mają wpływ na cały system ochrony zdrowia. Działanie z misją to działanie, które ma sense i które sprawia, że żyje nam się lepiej. Taki cel przyświeca także nam, jako Pracodawcom dla Zdrowia.

Mówiliśmy także o roli kobiet  w systemie ochrony zdrowia. W wielu medycznych grupach zawodowych stanowią one większość, ale coraz częściej kobiety są liderkami kierującymi dużymi i mniejszymi firmami medycznymi (na przykład w Lux Med stanowią 55 wyższej kadry menedżerskiej).

Forum Ekonomiczne, które gromadzi osoby związane z wieloma branżami gospodarki, w tym także z ochroną zdrowia, stanowi okazję do spojrzenia na pewne problemy z wielu różnych punktów widzenia. Efektywność opieki zdrowotnej to nie tylko lepsze samopoczucie pacjenta, chociaż ono jest kluczowe i powinno stanowić podstawę oceny jakości oferowanych usług, ale także wynik ekonomiczny. Jest to szczególnie istotne w sytuacji, gdy koszty opieki zdrowotnej rosną, zarówno z powodu wprowadzania coraz droższych nowych technologii i metod leczenia, jak i zwiększonego zapotrzebowania na opiekę, wynikającego ze starzenia się społeczeństwa.

Globalne spojrzenie na zagadnienia systemu ochrony zdrowia, zarówno z perspektywy placówek medycznych jak i instytucji regulujących ten rynek, może skutkować nowymi ideami, których realizacja wpłynie pozytywnie na stan zdrowia społeczeństwa.

Mamy nadzieję, że taki cel będzie przyświecać naszym wspólnym działaniom, podczas kolejnych spotkań w ramach Forum Ekonomicznego, a także podczas codziennej pracy. 

Anna Rulkiewicz, prezeska Pracodawców dla Zdrowia