Będzie trzecia edycja kampanii #ODWOŁUJE #NIEBLOKUJE

Kampania dotyczy problemu nieodwoływania przez pacjentów umówionych wizyt lekarskich, a także niestawiania się na planowych zabiegach.

Organizatorzy kampanii #ODWOŁUJE #NIEBLOKUJE, zainicjowanej przez Centrum Medyczne CMP, planują jej trzecią edycję. Pracodawcy dla Zdrowia są partnerem merytorycznym akcji.

Współorganizatorami kampanii są także między innymi: Grupa Lux Med, Medicover, Centrum Medyczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Centrum Medyczne Żelazna, PZU Zdrowie, ZnanyLekarz, Kliniki.pl.

Patronat honorowy nad wydarzeniem objęło Ministerstwo Zdrowia, Narodowy Fundusz Zdrowia oraz Rzecznik Praw Pacjenta.

Pani Minister Zdrowia Izabela Leszczyna popiera kampanię #ODWOLUJE #NIEBLOKUJE>>>

W ubiegłym tygodniu współorganizatorzy kampanii spotkali się w siedzibie PZU Zdrowie na warsztacie dedykowanym jej nowej odsłonie.

Do akcji w charakterze partnera merytorycznego, obok Polskiej Federacji Szpitali, Fundacji MY Pacjenci i Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej przyłączyła się Naczelna Izba Lekarska.

Kampania dotyczy problemu nieodwoływania przez pacjentów umówionych wizyt lekarskich, a także niestawiania się na planowych zabiegach. W sytuacji, gdy system ochrony zdrowia w Polsce jest nieefektywny, pogłębia to tylko i tak ogromne problemy z dostępnością do leczenia i dodatkowo wydłuża kolejki do lekarzy.

Akcja wystartowała w roku 2022, a we wrześniu 2023 zainaugurowana została jej druga edycja. W jej ramach powstały karty dobrych praktyk dla pacjentów i dla placówek medycznych, które zawierają szereg konkretnych wytycznych i wskazówek, które mają być sposobem na podniesienie społecznej świadomości o znaczeniu odwoływania wizyt oraz dopingują placówki medyczne do działań edukacyjnych i budowania w pacjentach poczucia współodpowiedzialności za zwiększenie dostępności do systemu opieki zdrowotnej oraz do angażowania w tym celu wszystkich pracowników.

Pierwsza edycja kampanii spowodowała, że odsetek nieodwołanych wizyt w placówkach, które przyłączyły się do akcji, spadł o kilkanaście procent. Edycja ta koncentrowała się przede wszystkim na integracji środowiska medycznego i zainicjowaniu szerokiego dyskursu publicznego angażującego wszystkie strony systemu ochrony zdrowia w Polsce oraz zaproponowaniu zmian, także tych legislacyjnych, umożliwiających zminimalizowanie zjawiska.

Kampania #ODWOŁUJE #NIEBLOKUJE z kolejnym wyróżnieniem>>>

Druga edycja kampanii skupiała się w większym stopniu na samych pacjentach – edukowaniu ich zarówno na temat samego zjawiska, jak i narzędzi ułatwiających odwoływanie wizyt.

Informacje o kampanii oraz karty dobrych praktyk dostępne są na stronie www.odwolujenieblokuje.pl