Pani Minister Zdrowia Izabela Leszczyna popiera kampanię #ODWOLUJE #NIEBLOKUJE

Akcja #ODWOLUJE #NIEBLOKUJE została zainicjowana w roku 2022 przez Centrum Medyczne CMP.

Podczas XI Kongresu Wyzwań Zdrowotnych #HCC w Katowicach przedstawiciele Centrum Medycznego CMP, członka Pracodawców dla Zdrowia, spotkali się z Panią Minister Zdrowia Izabelą Leszczyną. Tematem spotkania była kampania #ODWOLUJE #NIEBLOKUJE.

W spotkaniu, w którym uczestniczyli ze strony CMP – prezes Paweł Walicki, Halina Maciejska, Tomasz Lewandowski i Magdalena Borgus, wręczono podziękowania dla Pani Minister Zdrowia za wspieranie działań edukacyjnych, skierowanych do placówek medycznych i pacjentów.

Poza tym omówiono dalsze zaangażowanie resortu zdrowia i Narodowego Funduszu Zdrowia w rozwój kampanii #ODWOLUJE #NIEBLOKUJE. Podkreślono, że edukacja i tworzenie przyjaznych dla pacjentów narzędzi, usprawniających odwołanie wizyt, są kluczowe dla minimalizacji tego zjawiska.

– Cieszymy się, że Pani Minister Izabela Leszczyna po raz kolejny wykazała się otwartością i wsłuchiwaniem się w głos branży medycznej. Umożliwiło to odbycie wartościowego spotkania, podczas którego mówiliśmy zarówno na temat konsekwencji nieodwoływania wizyt dla pacjentów, jak i odpowiedzialności podmiotów medycznych w tym zakresie. Współpraca strony rządowej z sektorem publicznym i prywatnym pokazuje, że wspólne pochylenie się nad tym problemem obniża statystyki nieodwoływanych wizyt, dzięki czemu system staje się bardziej dostępny dla pacjenta, a każda odzyskana wizyta może uratować życie lub zdrowie drugiego człowieka – podkreśla Paweł Walicki, prezes Centrum Medycznego CMP.

Akcja #ODWOLUJE #NIEBLOKUJE została zainicjowana w roku 2022 przez Centrum Medyczne CMP. Dołączyło się do  niej kilkadziesiąt podmiotów publicznych i prywatnych, a także wiele ważnych instytucji takich jak Ministerstwo Zdrowia, NFZ czy Biuro Rzecznika Praw Pacjenta.

Kampania #ODWOŁUJE #NIEBLOKUJE z kolejnym wyróżnieniem>>>

W 2023 roku Narodowy Fundusz Zdrowia wysłał prawie 12 milionów SMS-ów z przypomnieniem o wizycie do specjalisty, badaniu czy hospitalizacji. Powiadomienie na telefon ma zmniejszyć skalę nieodwołanych wizyt. W 2023 roku przepadło z powodu ich nieodwołania prawie 1,3 miliona wizyt finansowanych przez NFZ – wynika z danych udostępnionych przez Fundusz. Warto podkreślić, że dane te dotyczą jedynie 40 świadczeń i nie pokazują całej skali problemu.

Akcja przynosi już pierwsze efekty. Porównując dane z lat 2022 i 2023, można zauważyć spadek liczby nieodwołanych wizyt o około 100 tysięcy. Jednak mimo to skala zjawiska nadal utrzymuje się na wysokim poziomie.

Jesteśmy dumni, że jako Pracodawcy dla Zdrowia jesteśmy Partnerem Merytorycznym kampanii, która ma tak szerokie dotarcie do placówek medycznych oraz pacjentów.