Europejski certyfikat jakości EMQN dla Genomed S.A.   

Certyfikat dla Genomed świadczy o jakości oferowanych usług sekwencjonowania DNA oraz nieinwazyjnych badań prenatalnych.

W laboratoriach Genomed S.A. w roku 2022 odbyła się międzynarodowa kontrola jakości badań genetycznych, w rezultacie której firma uzyskała certyfikat European Molecular Quality Network (EMQN).

Certyfikat przyznano w zakresie nieinwazyjnych, genetycznych badań prenatalnych (NIPT), sekwencjonowania metodą nowej generacji  (NGS) oraz sekwencjonowania metodą Sangera.

W każdym z tych zakresów firma otrzymała najwyższe możliwe noty.

Genomed SA oferuje usługi sekwencjonowania i analizy DNA, RNA, syntezy DNA oraz diagnostyki genetycznej, w tym badań prenatalnych. Z usług firmy korzysta ponad tysiąc jednostek badawczych, uczelni, firm i klinik w Polsce i w Unii Europejskiej.

Firma realizuje projekty badawcze, dofinansowywane ze środków unijnych, dotyczące między innymi rozwoju diagnostyki spersonalizowanej. Planuje uruchomić pierwszą w Polsce klinikę terapii genowych.

Genomed rozwija także sprzedaż badań genetycznych, głównie klientom zainteresowanym szeroko pojętą profilaktyką zdrowotną.

W roku 2023 Genomed SA obchodzi 15-lecie działalności. Z tej okazji spółka ogłosiła wdrożenie usługi profilaktycznego badania genomu człowieka. Jest to najbardziej kompleksowe badanie genetyczne, którego powstanie było możliwe dzięki wielu latom działalności badawczo-rozwojowej firmy.

Największym udziałowcem Genomed S.A. jest spółka Diagnostyka S.A., która posiada 44,84 procent udziałów w kapitale zakładowym (30,85  procent głosów na WZA).