Anna Rulkiewicz: państwo może dobrze współgrać z przedsiębiorczością

Trzeba wzmacniać i zachęcać przedsiębiorców do rozwoju, czemu sprzyjać powinna gwarancja praworządności oraz jasne i spójne przepisy prawne.

Anna Rulkiewicz, prezeska Pracodawców dla Zdrowia, prezeska Grupy Lux Med, podczas panelu „Gospodarka od nowa. Rekomendacje dla rządzących” odbywającego się w ramach konferencji EEC Trends2024, mówiła o tym, że państwo może bardzo dobrze współgrać z przedsiębiorczością, tworząc ramy, w których mogą funkcjonować firmy, jednak obecnie mamy do czynienia z przeregulowaniami i ciągle zmieniającą się legislacją. Poruszyła także temat zielonej energii.

– Ze strony państwa potrzebny jest dobrze sprawowany nadzór, który tworzy przewidywalne warunki dla inwestorów. Wówczas mogą oni działać zgodnie z regulacjami, z którymi się w porę zapoznają i na które mają czas reagować. Potrzebna jest przejrzystość prawa. Państwo powinno być regulatorem, który nie wchodzi w bezpośrednią działalność przedsiębiorstw, ale tworzy ramy dla ich funkcjonowania. Obecnie jesteśmy przeregulowani, wiele regulacji jest nieczytelnych i jest ich za dużo – mówiła Anna Rulkiewicz, która poruszyła także zagadnienia związane ze spółkami Skarbu Państwa i podkreśliła, że w tym zakresie wymagany jest skoncentrowany nadzór właścicielski.

– Jego rozproszenie sprzyja nadużyciom. Można byłoby przygotować listę wykwalifikowanych osób, kandydatów do rad nadzorczych i zarządów spółek skarbu państwa. Warto wzmocnić rolę akcjonariuszy mniejszościowych, aby mieć pewność, że spółki są odpolitycznione. Potrzebny byłby też nadzór dotyczący tego, czy przestrzegane są wszystkie zasady odpolitycznienia – mówiła prezeska Pracodawców dla Zdrowia.

Stwierdziła także, że trzeba wzmacniać i zachęcać przedsiębiorców do rozwoju, czemu sprzyjać powinna gwarancja praworządności oraz jasne i spójne przepisy prawne.

– Nie można prowadzić działalności i czuć się pewnie na konkurencyjnym rynku bez gwarancji niezależności sądów. To jest podstawa demokratycznego kraju i przestrzegania konstytucji – mówiła.

Podkreśliła też, że w zarządach zarówno spółek Skarbu Państwa jak i prywatnych firm powinno być więcej kobiet.

Uczestniczący także w dyskusji panelowej Brunon Bartkiewicz, prezes zarządu ING Banku Śląskiego, podkreślił, że potrzebne jest porozumienie społeczne, w którym państwo pełni ważną rolę. Natomiast Sebastian Jabłoński, prezes Grupy Kapitałowej Respect Energy, stwierdził, że prywatne przedsiębiorstwa są lepiej zarządzane, gdyż ich liderzy biorą pod uwagę długoterminowy rozwój, a nie jedną kadencję.

Dodał też, że przewidywalność działań rządu i stabilność prawa wpływa na zaufanie inwestorów i ich decyzje o lokowaniu kapitału w naszym kraju. Dla inwestorów nie jest ważna stopa zwrotu, ale pewność niestracenia kapitału, dlatego trzeba tworzyć reguły dające taką pewność i komfort.

Pracodawcy dla Zdrowia rozmawiali na temat poprawy funkcjonowania diagnostyki obrazowej>>>

Artur Popko, prezes zarządu, Budimex SA, zauważył, że należy zatrzymać transfer wiedzy za granicę.

Reinier Schlatmann, CEO w regionie Europy Środkowo- Wschodniej, DS Smith, stwierdził, że Polska jest krajem atrakcyjnym dla inwestorów, na co wpływa jej położenie, fakt, że zajmuje 3 miejsce w Europie pod względem logistyki, a także kapitał ludzki i etos pracy.

– Jestem optymistą jeśli chodzi o przyszłość tego kraju. Mamy 8 zakładów, 6 centrów obsługi i otworzyliśmy właśnie nową fabrykę w Bełchatowie. Inwestorzy potrzebują tylko w Polsce spójnych i konsekwentnych ram prawnych – mówił.

Jako kraj idealny dla inwestycji także uznał Polskę Brunon Bartkiewicz. Wskazał na wykształconą kadrę i potencjał kulturowy.

Jednym z poruszanych podczas panelu  tematów była energetyka. Anna Rulkiewicz mówiła o zielonej energii i zwiększeniu jej udziału, o potrzebie modernizacji sieci przesyłowej, do której obecnie często trudno podłączyć OZE, oraz o potrzebie ustabilizowania środowiska prawnego. Podkreśliła, że Lux Med zakłada osiągnięcie zeroemisyjności do roku 2040.

W debacie wzięła także udział Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek, wykładowca w Katedrze Ekonomii Politycznej, Wydział Nauk Ekonomicznych UW.

Konferencja EEC Trends była debatą nad głównymi trendami, które w roku 2024 będą przedmiotem dyskusji w trakcie XVI Europejskiego Kongresu Gospodarczego (European Economic Congress). Odbyła się 8 lutego 2024 w Hotelu Sheraton Grand w Warszawie.

Pracodawcy dla Zdrowia przedstawili rekomendacje dla systemu opieki zdrowotnej>>>