Pracodawcy dla Zdrowia rozmawiali na temat poprawy funkcjonowania diagnostyki obrazowej

Sprostanie wyzwaniom wymaga kompleksowego podejścia, które obejmuje inwestycje w infrastrukturę, poprawę finansowania, rozwój kadr oraz wdrażanie innowacji.

6 lutego 2024 odbyło się kolejne z cyklicznych spotkań zespołów problemowych działających w ramach Pracodawców dla Zdrowia. Tym razem poświęcone było w całości diagnostyce obrazowej, wcześniej omawiane były problemy dotyczące psychiatrii, szczególnie dziecięcej.

Spotkania związku mają charakter warsztatów oraz uporządkowanej tematycznie dyskusji ale co ważne, charakteryzuje je spojrzenie z szerokiej perspektywy co najmniej dwóch interesariuszy systemu. Tak było i tym razem. Spotkanie odbyło się w siedzibie Konfederacji Lewiatan.

Pracodawcy dla Zdrowia reprezentowali: wiceprezeska zarządu związku Joanna Miłachowska z Siemens Healthineers Polska, Monika Tomaszewska, dyrektorka zarządzająca związku, moderator spotkania Jarosław Minkowski, Michał Rybak, Marzena Sidoruk, Robert Zawadzki i Andrzej Osuch (Lux Med), a także Daniel Nowocin i Urszula Łaskawiec z Medidesk.

Wśród zaproszonych gości byli przedstawiciele największych firm świadczących usługi diagnostyki obrazowej takich jak: Diagnostyka z Pracodawców dla Zdrowia, Tomma NZOZ Tomografia komputerowa, Voxel S.A. oraz producenci aparatury medycznej Siemens Healthineers czy wspierający modele standaryzacji i słownikowania procedur HL7 Poland.

Uczestnikiem spotkania był także konsultant krajowy w dziedzinie radiologii i diagnostyki obrazowej prof. dr hab. n. med. Jerzy Walecki oraz przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia, co świadczy o dużej otwartości resortu na szeroką dyskusję.

Pracodawcy dla Zdrowia przedstawili rekomendacje dla systemu opieki zdrowotnej>>>

Główne tematy spotkania dotyczyły między innymi Instrumentu Oceny Wniosków Inwestycyjnych w Sektorze Zdrowia (IOWISZ) i rekomendowanych zmian, związanych z jego funkcjonowaniem, automatyzacji opisów badań, jednolitego słownika procedur oraz wymiany danych medycznych i cyberbezpieczeństwa.

Wśród poruszanych problemów były także zagadnienia dotyczące kadr medycznych w obszarze diagnostyki obrazowej, nowych technologii, pod kątem dostępu i mechanizmów premiowania, oraz klasy pracowni diagnostyki obrazowej.

Na spotkaniu powstała pierwsza lista rekomendacji dotycząca wymienionych wyżej zagadnień.

-Jako dostawcy prywatni usługi diagnostycznej mamy wypracowane pomysły na usprawnienia, poprawę efektywności i co najważniejsze, poprawę bezpieczeństwa pacjentów. Mieliśmy szansę je przedstawić podczas spotkania. Nasze pomysły w żadnym punkcie nie są wartością wyłącznie dla nas. Ich beneficjentem w całości mogą stać się podmioty sektora publicznego. Od dawna chcemy być partnerem w tworzeniu zmian. Po tym spotkaniu odczuwamy, że mamy szansę tym partnerem zostać – mówił Jarosław Minkowski.

Kolejne spotkanie zespołu problemowego działającego w ramach Pracodawców dla Zdrowia odbędzie się w kwietniu, a jego tematem będą kadry w systemie ochrony zdrowia, w tym zastępowalność zawodowa.