Zdalna opieka medyczna w iMed24

W iMed24 działa Centrum Zdalnej Opieki Medycznej.

Centrum Medyczne iMed24 oferuje zdalną opiekę kardiologiczną oraz domową diagnostykę bezdechu sennego. Centrum Zdalnej Opieki Medycznej tej placówki zostało pod koniec roku 2023 nagrodzone w IX Konkursie Jakości Quality Institute.

Certyfikat  „Wysoka Jakość w Ochronie Zdrowia”, który otrzymał iMed24, promuje najlepsze polskie placówki, instytucje i firmy działające w branży medycznej i branżach pokrewnych.

Certyfikat przyznawany jest podmiotom wyróżniającym się wysoką jakością świadczeń, nowoczesnym modelem zarządzania i troską o budowanie jak najlepszych relacji z pacjentami.

Zdalna opieka kardiologiczna zapewniana przez Centrum Zdalnej Opieki Medycznej Imed24 ma na celu wykrywanie nieprawidłowości kardiologicznych takich jak tachykardia, bradykardia, częstoskurcz komorowy, migotanie oraz trzepotanie komór i przedsionków bez konieczności przebywania w placówce medycznej.

Informatyzacja to nie koszt, ale inwestycja>>>

Wykorzystywane są w tym celu innowacyjne oprogramowanie i urządzenia, takie jak kamizelka kardiologiczna, umożliwiająca długotrwały zdalny monitoring EKG. Jest to nowatorskie rozwiązanie wykorzystujące wbudowane elektrody tekstylne. Całodobową rejestrację rytmu serca umożliwia holter telemedyczny, który nie tylko rejestruje dane dotyczące pracy serca, ale także w przypadku wykrycia nieprawidłowości przekazuje je do Centrum Zdalnej Opieki Medycznej w iMed24.

Centrum Medyczne iMed24 funkcjonuje od 2012 roku. Mieści się w Krakowie przy ulicy Życzkowskiego 29. Działa tutaj kilkanaście poradni specjalistycznych, zatrudnionych jest ponad 100 lekarzy.  

Placówka oferuje między innymi screening medyczny, czyli badania telemedyczne w miejscu pracy. Mogą to być profilaktyczne badania kardiologiczne, dietetyczne, dermatologiczne lub osteoporotyczne. 

Placówka wchodzi w skład spółki Comarch Healthcare S.A.

Comarch Healthcare S.A. dołącza do związku Pracodawców dla Zdrowia>>>