Informatyzacja to nie koszt, ale inwestycja

Informatyzacja obejmuje automatyzację i optymalizację procesów, cyfryzację danych, a także poprawę dostępności i jakości usług oraz ułatwienia komunikacji.

Informatyzacja w placówkach medycznych nie jest kosztem, ale dobrą inwestycją. Nowoczesne rozwiązania technologiczne ułatwiają dostęp do świadczeń i mogą wpłynąć na ograniczenie liczby nieodwołanych i niezrealizowanych wizyt, które są dużym problemem dla systemu ochrony zdrowia.

Wskazują na to doświadczenia Centrum Medycznego iMed24, placówki referencyjnej Comarch Healthcare, która po wprowadzeniu aplikacji służącej do umawiania konsultacji, odbierania wyników i zamawiania recept, zanotowała spadek liczby nieodwołanych wizyt.

Spadek liczby wizyt no-show

– Aplikacja wysyłała przypomnienie o zaplanowanej wizycie i po pierwszym miesiącu jej stosowania liczba nieodwołanych wizyt zmniejszyła się o około 3 procent. Natomiast gdy wprowadziliśmy drugie przypomnienie z możliwością przesłania odpowiedzi (potwierdzającej lub odwołującej wizytę) wskaźnik wizyt no-show spadł z ponad 10 procent  do 5 procent – mówiła Anna Kafel, dyrektor administracyjny Centrum Medycznego iMed24 Comarch Healthcare podczas panelu prezentującego najlepsze praktyki w zinformatyzowanej ochronie zdrowia, odbywającego się w ramach Kongresu Wyzwań Zdrowotnych.

W roku 2023 NFZ przesłał 12 milionów SMS-ów przypominających o wizytach, ale były to jedynie informacje jednokierunkowe, bez możliwości przesłania odpowiedzi. W tym samym roku 1,3 miliona wizyt nie zostało zrealizowanych. Gdyby zastosowano rozwiązania umożliwiające odpowiadanie na wiadomość przypominającą, około 650 tysięcy dodatkowych pacjentów mogłoby skorzystać z wizyt.

Aplikacja Comarch umożliwia także odbiór wyników badań, z funkcji tej korzysta około 40 procent pacjentów. Ułatwia dostęp do usług, na przykład w przypadku kontynuacji leczenia w innej jednostce. Usprawnia to pracę placówki, ogranicza liczbę wizyt w rejestracji oraz połączeń telefonicznych.

Wyzwania e-zdrowia, czyli jak efektywnie wprowadzać cyfrowe rozwiązania>>>

Comarch Healthcare jest dostawcą oprogramowania HIS, systemu gabinetowego,  platform regionalnych, aplikacji webowych i mobilnych oraz rozwiązań telemedycznych.

– Naszą rolą jest kreowanie pomysłów oraz testowanie rozwiązań dostarczanych przez spółkę – mówiła Anna Kafel.

Centrum Medyczne iMed24 to przychodnia oferujące usługi komercyjne, która współpracuje z innymi placówkami oraz ubezpieczycielami, dlatego ważne było wprowadzenie wielokanałowej możliwości rezerwacji poprzez integrację z systemami ubezpieczycieli, co znacznie uprościło rejestrację pacjenta. Dzięki nowoczesnym rozwiązaniom skróciła się ona do kilkudziesięciu sekund.

– Z tego typu rozwiązań z powodzeniem korzystają także osoby starsze, pewnym stereotypem jest założenie, że zawsze będą one miały z tym problem, tym bardziej, że z powodzeniem uczestniczą w cyfryzacji od wielu lat, korzystając z bankowości internetowej czy e-sklepów – mówiła Anna Kafel.

Portal pacjenta służący współpracy B2B sprawdza się w przypadku opieki koordynowanej, placówka może umówić pacjenta do innego ośrodka, a po zrealizowaniu badań, otrzyma ich wynik.

Automatyzacja procesów i ułatwienie komunikacji

Informatyzacja obejmuje automatyzację i optymalizację procesów, cyfryzację danych, a także poprawę dostępności i jakości usług oraz ułatwienia komunikacji. Nie jest to koszt, ale dobra inwestycja dla placówki medycznej.

Uczestnicy panelu podkreślali, że obecnie twórcy nowoczesnych narzędzi dostrzegają ludzi, którzy z nich korzystają, a nie tylko system.

– Wcześniej rozwiązania takie skupiały się na relacjach z płatnikiem, obecnie biorą pod uwagę przydatność dla użytkowników, czyli pracowników i pacjentów. W tym celu prowadzone są szkolenia dla personelu – mówił Rafał Czubik, dyrektor pionu opieki zdrowotnej Asseco Poland SA.

– Cyfryzacja ma wspierać, a nie stawać się kolejnym obowiązkiem. System musi być także bezpieczny ze względu na zawarte w nim dane wrażliwe i ze względu na przepisy prawne. Wprowadzane rozwiązania muszą być także przetestowane i zaplanowane – mówił.

W Szpitalu Wojewódzkim im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży dziennie nieodebranych było 400 telefonów, co oznacza, że tyle razy ktoś się nie dodzwonił w sprawie umówienia lub odwołania wizyty lub uzyskania informacji o wynikach badań.

– Po roku od uruchomienia call center takich nieodebranych połączeń jest 7 dziennie i na wszystkie oddzwaniamy. Zaczynamy także wdrażać e-rejestrację i widzimy już, że zdaje ona egzamin – mówił dyrektor placówki Jarosław Pokoleńczuk.

Pozytywne nastawienie do zmian

Dr Michał Gontkiewicz, przewodniczący zespołu ds. e-zdrowia Naczelnej Izby Lekarskiej, dodał że cyfrowe narzędzia muszą być komplementarne ze sobą wzajemnie i niewidoczne, czyli maksymalnie „schowane” tak by, korzystając z nich, można się było skupić na pacjencie.

– Najważniejsza przy ocenie narzędzi informatycznych jest analiza procesów i rozmowa z zespołami na temat ich potrzeb. Do oceny po wdrożeniu może służyć monitoring satysfakcji pacjentów, który może pokazać, gdzie się dane rozwiązanie sprawdziło, a gdzie może być problem – mówiła Anna Kafel, która podkreśliła także rolę komunikacji, zarówno przed wdrożeniem nowych rozwiązań jak w trakcie.

– Warto do tego celu maksymalnie wykorzystać obecność zespołu wdrożeniowego. Gdy pracownicy są do niego pozytywnie nastawieni i mają świadomość, że wprowadzane zmiany mają się im przysłużyć i ułatwić pracę, przyjmują je pozytywnie – dodała.

W panelu prezentującym najlepsze praktyki w zinformatyzowanej ochronie zdrowia uczestniczyli także: Przemysław Jesionowski, prezes zarządu IC Solution Sp. z o.o., oraz Michał Szabelski, zastępca dyrektora naczelnego ds. finansów i rozwoju Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 4 w Lublinie.