Wzrost przychodów spółki Genomed

Genomed SA oferuje usługi sekwencjonowania i analizy DNA, RNA, syntezy DNA oraz diagnostyki genetycznej.

Genomed S.A. osiągnął w roku 2023 przychody w wysokości 22,5 mln zł, rok wcześniej miały one wartość – 20,5 mln zł. W porównaniu do roku 2023 wzrósł także zysk netto spółki, od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 jego wartość wyniosła 991 503,78 zł.

W porównywalnym okresie roku poprzedniego zysk netto miał wartość 337 956,81 zł. Wzrost zysku netto odnotowano szczególnie w IV kwartale 2023 roku. Wyniósł on wówczas 1 383 072,03 zł (rok wcześniej – 516 341,28 zł).

Natomiast przychody ze sprzedaży za IV kwartał 2023 roku wyniosły 7 201 782,30 zł, w IV kwartale 2022 miały wartość 6 077 943,90 zł.

Genomed informuje, że istotny wzrost przychodów ze sprzedaży, odnotowany, mimo wysokiej inflacji i wzrostu kosztów pracy, był wynikiem skutecznej promocji i sprzedaży usług opartych na najbardziej zaawansowanych technologiach, w tym diagnostyki genetycznej realizowanej metodą Sekwencjonowania Nowej Generacji (ang. NGS). Na wynik finansowy wpłynęło także dążenia do obniżenia ich pracochłonności i kosztów poprzez wprowadzaniu innowacyjnych rozwiązań technologicznych i bioinformatycznych.

W IV kwartale 2023 roku Genomed podpisał kilkanaście nowych umów na świadczenie usług z placówkami sektora naukowego i komercyjnego, między innymi z Instytutem Genetyki Człowieka PAN w Poznaniu, Instytutem Matki i Dziecka w Warszawie, Instytutem Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie oraz Państwowym Instytutem Weterynaryjnym w Puławach.

W ramach kontynuacji prac badawczo-rozwojowych i wdrożeniowych nad diagnostyką zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem ( AMD) wdrożono nowe badanie genetyczne w kierunku oceny ryzyka zachorowania na to zaburzenie metodą oceny ryzyka poligenowego (ang. Polygenic Risk Score, PRS).

Genomed SA oferuje usługi sekwencjonowania i analizy DNA, RNA, syntezy DNA oraz diagnostyki genetycznej, w tym badań prenatalnych. Z usług firmy korzysta ponad tysiąc jednostek badawczych, uczelni, firm i klinik w Polsce i w Unii Europejskiej.

Centrum Medyczne FSM należy do Pracodawców dla Zdrowia>>>

Firma realizuje projekty badawcze, dofinansowywane ze środków unijnych, dotyczące między innymi rozwoju diagnostyki spersonalizowanej. Planuje uruchomić pierwszą w Polsce klinikę terapii genowych.

Genomed rozwija także sprzedaż badań genetycznych, głównie klientom zainteresowanym szeroko pojętą profilaktyką zdrowotną.

W roku 2023 Genomed SA obchodził 15-lecie działalności. Z tej okazji spółka ogłosiła wdrożenie usługi profilaktycznego badania genomu człowieka. Jest to najbardziej kompleksowe badanie genetyczne, którego powstanie było możliwe dzięki wielu latom działalności badawczo-rozwojowej firmy.

Największym udziałowcem Genomed S.A. jest spółka Diagnostyka S.A., która posiada 44,67 procent udziałów w kapitale zakładowym (30,73  procent głosów na WZA).