Spotkanie zespołu problemowego Pracodawców dla Zdrowia

Uczestnicy spotkania zajmą się analizą obecnej sytuacji na rynku usług opiekuńczych.

21 maja 2024 roku odbędzie się spotkanie zespołu problemowego związku Pracodawcy dla Zdrowia, którego tematem będą zagadnienia dotyczące opieki senioralnej i hospicyjnej.

Uczestnicy spotkania zajmą się analizą obecnej sytuacji na rynku usług opiekuńczych. Zastanowią się nad możliwymi rozwiązaniami występujących na nim problemów i zaproponują konkretne działania w tym zakresie.

Dyskutowane zagadnienia będą dotyczyły bardziej efektywnego wykorzystania środków na usługi opiekuńcze, między innymi poprzez lepszą koordynację ich realizacji. Obecnie obszar tych usług podlega różnym resortom– Ministerstwu Zdrowia oraz Ministerstwu Rodziny i Polityki Społecznej.

Wyzwania systemu ochrony zdrowia dotyczą także przygotowania rynku na zwiększoną liczbę osób starszych i wymagających opieki, co czeka nasz kraj w najbliższym czasie. Potrzebne są regulacje ułatwiające dostarczanie takim osobom potrzebnych usług w sposób kompleksowy. Obecnie obowiązujące przepisy zostały wprowadzone kilkadziesiąt lat temu i potrzebne jest wypracowanie nowych, bardziej odpowiadających obecnym realiom.

Polityka senioralna nabiera tempa>>>

W spotkaniu uczestniczyć będzie Marzena Okła-Drewnowicz, ministra ds. polityki senioralnej, Anna Rulkiewicz, prezeska związku Pracodawcy dla Zdrowia, Monika Tomaszewska, dyrektorka generalna związku, a także przedstawiciele firm, członków związku – Lux Med, Diagnostyka, Medidesk, Grupa Mazovia, Centrum Medyczne CMP, Comarch Healthcare, Siemens Healthineers. Członkiem Pracodawców dla Zdrowia jest firma emeis Polska, oferująca usługi opiekuńcze a także Hospicjum Onkologiczne św. Krzysztofa w Warszawie, które zajmuje się opieką hospicyjną i paliatywną, których przedstawiciele również wezmą aktywny udział w spotkaniu. Jego uczestnikiem będzie także Kacper Olejniczak z Departamentu Ochrony Zdrowia i Sektora Life Science Konfederacji Lewiatan.

Spotkanie odbędzie się w siedzibie Konfederacji Lewiatan, w Warszawie przy ulicy Cybulskiego 3, a także w wersji online. Rozpocznie się o godzinie 13.30, zakończenie planowane jest na godzinę 15.30.