Spotkanie ekspertów opieki długoterminowej w Orpea

Orpea Polska jest gotowa współtworzyć zapowiedziany przez premiera system aktywnej opieki nad seniorami.

10 stycznia 2024 w warszawskiej Rezydencji Dzielna firmy Orpea Polska odbyło się pierwsze spotkanie ekspertów– praktyków działających w ramach Krajowej Izby Domów Opieki (Polish Chamber of Long Term Care Facilities).

Celem spotkania była wymiana pomysłów, rozmowy o wyzwaniach opieki długoterminowej w Polsce, a także potrzebie tworzenia mechanizmów współpracy pomiędzy uczestnikami branży, której efektem będzie opieka koordynowana, uwzględniająca potrzeby mieszkańców i pacjentów.

Bazując na wieloletnim doświadczeniu, wiemy jak i jesteśmy gotowi razem współtworzyć zapowiedziany przez premiera „najambitniejszy system aktywnej opieki nad naszymi seniorami w Europie – zapowiada Orpea Polska.

– System opieki długoterminowej w kraju, który starzeje się najszybciej w Europie, powinien być dla państwa priorytetem. Dlatego powołanie minister ds. opieki senioralnej to krok w dobrym kierunku. Jako uczestnicy branży opieki senioralnej czujemy się zobowiązani do podejmowania wspólnych działań zmierzających do stworzenia w Polsce systemu opieki koordynowanej, w której najważniejsze są potrzeby osób starszych – mówi Beata Leszczyńska, prezeska Orpea Polska.

Powołanie minister ds. polityki senioralnej i zapowiedź skoordynowania tej polityki to dobra wiadomość dla branży opieki długoterminowej>>>

W dyskusji wzięli udział: Andrzej Lejczak, PhD, prezes Krajowej Izby Domów Opieki, Tomasz Michalek z Koalicji na pomoc niesamodzielnym, Jaroslaw J. Fedorowski z Polskiej Federacja Szpitali, Jolanta Sabat-Kennedy, radca prawny Michał Modro, Maksymilian Rzegocki, Sylwia Ziemacka, Aleksandra Jach, Aneta Trzaska -Lewandowska, a także ze strony Orpea Polska – Beata Leszczyńska, prezeska Orpea Polska, Iwona Cabaj-Wiater MD, PhD, EMBA, Maciej Danielewski Magdalena Michalska.