Siemens Healthineers z Zieloną Kartą Lidera Bezpiecznej Pracy

Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy nagradza firmy za działania w zakresie BHP.

Siemens Healthineers otrzymał Zieloną Kartę Lidera Bezpiecznej Pracy, przyznawaną przez Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy, firmom – członkom Forum Liderów, które prowadzą skutecznie działania w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników.

Instytut już po raz 25 nagrodził firmy i instytucje, aktywne w zakresie działań BHP-owskich.

Siemens Healthineers realizuje szereg przedsięwzięć w tym zakresie. Firma nie tylko przeszkoliła swoich pracowników z pierwszej pomocy i bezpieczeństwa pożarowego, ale także wdrożyła programy profilaktyki zdrowotnej, takie jak badania przesiewowe w kierunku raka piersi, raka jąder i czerniaka oraz badanie obrazowe Whole Body MR. W tym ostatnim programie w roku 2022 wzięło udział 80 procent pracowników firmy.

Program profilaktyczny badań MR całego ciała w Siemens Healthineers>>>

W ciągu ostatnich 5 lat wdrożono w Siemens Healthineers kilkanaście akcji badań profilaktycznych dla pracowników.

Organizowane są cykliczne webinary w ramach „Spotkań z ciekawymi ludźmi” w tematach zarówno prozdrowotnych, jak i lifestylowych. W siedzibie firmy zorganizowane zostały pełne kwiatów przestrzenie do odpoczynku. Pracownicy mogą wybrać preferowany tryb pracy – zdalny lub hybrydowy. Mają zapewnioną całodobową pomoc psychologiczną.

Siemens Healthineers jest także partnerem programu Sprawny Staż, skierowanego do osób z niepełnosprawnościami, od początku jego funkcjonowania, czyli od roku 2022.

Siemens Healthineers w programie Sprawny Staż>>>