Siemens Healthineers w programie Sprawny Staż

W drugiej edycji programu wzięło w nich udział 181 osób. Łącznie w ramach całego programu bariery i stereotypy przełamało około 400 współpracowników.
Źródło: www.sprawnystaz.pl

Siemens Healthineers uczestniczył w drugiej edycji programu Sprawny Staż, koordynowanego przez Fundację Grupy ERGO Hestia Integralia, skierowanego do osób z niepełnosprawnościami. Firma jest partnerem programu od początku jego funkcjonowania, czyli od roku 2022.

W drugiej edycji programu wzięło udział siedmiu dużych i uznanych pracodawców:, oprócz Siemens Healthineers  także Accenture, Bayer, ERGO Hestia, IKEA, Symfonia, Twinings. Firmy te zorganizowały łącznie 25 staży dla studentów i absolwentów z niepełnosprawnościami.

Szansę na kontynuację współpracy po zakończeniu stażu otrzymało 10 osób, co stanowi 40 procent wszystkich stażystów. W porównaniu do pierwszej edycji projekt zakończył się prawie dwukrotnie większą frekwencją. W programie wzięło udział 181 osób. Łącznie w ramach całego programu bariery i stereotypy przełamało około 400 współpracowników. Stażyści wyrażają pełną satysfakcję z wdrożonych przez pracodawców usprawnień, które ze względu na niepełnosprawność umożliwiały im wykonywanie obowiązków, czynienie postępów w pracy oraz udział w szkoleniach. Deklarują, że z chęcią będą opowiadać innym o zaletach pracy w firmie, w której realizowali staż. Poziom zadowolenia z udziału w programie najlepiej obrazuje NPS, czyli Net Promoter Score. Wskaźnik rekomendacji wyniósł 73.

– W ubiegłorocznej pierwszej odsłonie w programie wzięły udział cztery firmy, które przyjęły 13 stażystów. Cieszymy się, że projekt się rozwija i wzbudza zainteresowanie pracodawców oraz młodych osób stawiających pierwsze kroki na rynku pracy. Efekty naszej pracy obserwujemy również w zespołach, które przeszkoliliśmy. Pracownicy otwierają się, zaczynają mówić o swoich problemach zdrowotnych, przełamują pewne tabu. Z drugiej strony widzą, że stażyści doskonale radzą sobie z zadaniami, są równoprawną częścią zespołu. Te doświadczenia przekładają się na motywację, akceptację i wpływają na całą kulturę organizacyjną firmy. Stażyści otrzymują zaś szansę na rozwój kariery i praktykę, która otworzy im w przyszłości wiele drzwi. Przykłady te stanowią dla nas zachętę do dalszych działań – podsumowuje Monika Truszkowska – Bednarek, prezeska Fundacji Integralia.

10 listopada 2023 roku odbyło się wydarzenie zamykające tegoroczną edycję programu „Sprawny staż”. Wzięli w nim udział goście specjalni, a wśród nich ekspert zajmujący się badaniami nad neuroróżnorodnością w środowisku pracy, paraolimpijczycy oraz stażyści.

Firmy uczestniczące w programie „Sprawny staż” zostały wyróżnione certyfikatem „Inkluzywnego partnerstwa”. Uroczystego wręczenia dokonał prezes ERGO Hestii Artur Borowiński, który docenił partnerów za otwartość i włączanie osób z niepełnosprawnościami w swoje struktury.

Na temat doświadczeń firmy Siemens Healthineers  związanych z realizacji programu Sprawny Staż mówił Piotr Kuskowski, dyrektor ds. marketingu i strategii Siemens Healtnineers w Polsce, podczas konferencji Polska Moc Biznesu Kongres ESG, która odbyła się 4 grudnia 2023.

Około 16 procent światowej populacji obecnie doświadcza niepełnosprawności. Osoby takie często mierzą się z nieprzystępną infrastrukturą i ograniczonym wsparciem społecznym, co w wielu przypadkach utrudnia pełny udział w życiu społecznym na równi z innymi. To zadanie dla państw, społeczeństw ale także dla firm, aby przeciwdziałać tego typu barierom i ułatwiać osobom z niepełnosprawnościami codzienne życie.

Kolejna edycja programu odbędzie się w przyszłym roku. Od stycznia 2024 roku firmy będą miały możliwość dołączenia do niego i zgłaszania ofert staży. Szczegółowe informacje publikowane będą na stronie www.sprawnystaz.pl.

Źródło: www.sprawnystaz.pl