Siemens Healthineers uznany za świetne miejsce pracy

Siemens Healthineers realizuje szereg przedsięwzięć w zakresie odpowiedzialności społecznej.

W badaniu towarzyszącym certyfikacji 91 procent pracowników i pracowniczek stwierdziło, że Siemens Healthineers Polska to świetne miejsce pracy. Jest to efektem kultury organizacyjnej, dbania o społeczność oraz zaangażowanego przywództwa.

– Naszym celem jest budowanie otwartego i przyjaznego miejsca pracy, dlatego od lat stawiamy na otwartą komunikację, między innymi spotykamy się z całym zespołem co tydzień, wdrażamy działania wpierające dobrostan (do tego służą rozbudowane programy profilaktyki i edukacji zdrowotnej) oraz promujemy równość, różnorodność i inkluzywność – komentuje Joanna Miłachowska, prezeska Siemens Healthineers w Polsce.

– Z drugiej strony wiemy, że „miejsce pracy” tworzymy wszyscy razem każdego dnia, a poczucie przynależności i sukces firmy jest wypadkową wielu działań różnych zespołów. Dlatego raz jeszcze bardzo dziękujemy wszystkim pracowni(cz)kom za codzienną proaktywną postawę, otwartość i zaangażowanie, dzięki którym – po prostu – dobrze się tutaj pracuje – dodaje Joanna Miłachowska.

Siemens Healthineers realizuje szereg przedsięwzięć w zakresie odpowiedzialności społecznej. Firma nie tylko przeszkoliła swoich pracowników z pierwszej pomocy i bezpieczeństwa pożarowego, ale także wdrożyła programy profilaktyki zdrowotnej, takie jak badania przesiewowe w kierunku raka piersi, raka jąder i czerniaka oraz badanie obrazowe Whole Body MR. W tym ostatnim programie w roku 2022 wzięło udział 80 procent pracowników firmy.

Firma brała także udział w skierowanym do osób z niepełnosprawnością programie Sprawny Staż, organizowanym przez Fundację Integralia.

Pod koniec roku 2023 Siemens otrzymał Zieloną Kartę Lidera Bezpiecznej Pracy, przyznawaną przez Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy, firmom – członkom Forum Liderów, które prowadzą skutecznie działania w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników.