Siemens Healthineers realizuje program stażowy

Udział w stażu to także wkład w utrzymanie technologii służących pacjentom.

Siemens Healthineers oferuje udział w wyjątkowym programie stażowym. Skierowany jest on do studentek i studentów elektroniki, informatyki, inżynierii biomedycznej oraz mechatroniki. Udział w stażu to nie tylko nauka, to także rzeczywisty wkład w utrzymanie technologii służących pacjentom.

Obecnie trwa rekrutacja do 18 edycji stażu w dziale serwisu Siemens Healthineers. Staż ten można uznać za wyjątkowy, przede wszystkim z uwagi na jego formę i przebieg. Jego uczestniczki i uczestnicy przez trzy następujące po sobie miesiące w okresie między lipcem a grudniem towarzyszą inżynierkom oraz inżynierom serwisu w ich codziennej pracy.

Podróżują w tym celu po całej Polsce, co dwa tygodnie zmieniając lokalizację. Pracują między innymi w Gdańsku, Bydgoszczy, Katowicach, Warszawie, Poznaniu czy Wrocławiu.

Bogaty program stażu stanowi okazję do zdobywania bezcennego doświadczenia w zakresie obsługi serwisowej sprzętu medycznego zarówno do diagnostyki obrazowej, jak i laboratoryjnej. Po kilkudniowym szkoleniu wprowadzającym z zakresu BHP i prezentacji portfolio, uczestnicy i uczestniczki biorą udział (u boku mentorów) w wykonywaniu okresowych przeglądów technicznych, wymianie komponentów, aktualizacji oprogramowania czy napraw aparatów u klienta.

Pracodawcy dla Zdrowia rozmawiali na temat poprawy funkcjonowania diagnostyki obrazowej>>>

Zwykle uczą się przez kilka tygodni działania i naprawy jednej grupy urządzeń, najczęściej w jednej lokalizacji (na przykład przez 2 tygodnie aparatów usg, w kolejnej lokalizacji aparatów rtg, potem tomografii komputerowej systemów analizatorów do testów immunochemicznych etc.). Pozwala to na zdobycie bogatego doświadczenia w wielu kluczowych z punktu widzenia technologii medycznych obszarach.

Staż w Siemens Healthineers to nie tylko okazja do nabywania nowych umiejętności, ale też realna szansa na zatrudnienie i prawdziwy start w branży technologii medycznych. Program skonstruowany jest w taki sposób, aby każdy z kandydatów miał okazję nabycia pożądanych na stanowisku inżyniera lub inżynierki serwisu umiejętności. Od pierwszej edycji programu stażowego, czyli od 2004 roku, w firmie zatrudnionych zostało aż 68 absolwentów programu (w tym 3 absolwentki), między innymi dwóch stażystów z ubiegłego roku.