Scanmed: nowy oddział rehabilitacji w Kutnie

Odział rehabilitacji kardiologicznej przeznaczony jest dla pacjentów objętych opieką w ramach programu KOS-zawał.

W Centrum Kardiologii Scanmed w Kutnie powstał nowy oddział rehabilitacji dziennej kardiologicznej. Mogą z niego korzystać pacjenci po przebytym zawale mięśnia sercowego, objęci kompleksową opieką specjalistyczną w ramach programu KOS-zawał.

Świadczenia oferowane na oddziale są finansowane ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia.

Ideą programu KOS-zawał jest to, żeby nie tracić z oczu pacjenta po zawale mięśnia sercowego, maksymalnie ułatwić mu dostęp do leczenia i rehabilitacji oraz otoczyć opieką od momentu trafienia do szpitala po kontrolne badania przez cały rok po zawale.

Jego zadaniem jest zwiększenie dostępu do rehabilitacji kardiologicznej, specjalistycznej opieki ambulatoryjnej oraz przyspieszenie dostępu do inwazyjnych procedur kardiologicznych i kardiochirurgicznych.

Scanmed prowadzi 13 centrów kardiologicznych zapewniających kompleksową diagnostykę i leczenie w ramach kardiologii zachowawczej, interwencyjnej i elektrofizjologii.

W skład Grupy Scanmed wchodzi także kilkanaście przychodni zlokalizowanych na terenie całej Polski, a także Szpital Św. Rafała w Krakowie, Szpital im. Rudolfa Weigla w Blachowni (oba działające w sieci szpitali), Sport-Klinika w Żorach, Weiss Klinik w Chorzowie, Gastromed w Lublinie oraz Ars Medical w Pile.

Pod koniec 2023 roku Scanmed przejął centra medyczne w Wielkopolsce, należące do Med-Lux.

Grupa Scamed przejęła centra medyczne w Wielkopolsce>>>