Raport: lekarze wobec AI

Wśród kluczowych czynników decydujących o wdrożeniu AI w praktyce lekarskiej na pierwszym miejscu wymieniana jest rzetelność algorytmów.

Z raportu przeprowadzonego na przełomie maja i czerwca 2024 roku na reprezentatywnej grupie lekarzy – klientów Docplanner w Polsce, Brazylii i Meksyku wynika, że podchodzą oni z entuzjazmem i ciekawością do rozwiązań opartych o sztuczną inteligencję.

Prawie połowa ankietowanych zadeklarowała, że możliwości związane z wdrożeniem AI wywołują w nich więcej ekscytacji niż zaniepokojenia, a jedynie u 16 procent dominującym uczuciem jest obawa.  60 procent lekarzy stwierdziło, że zamierza wdrożyć narzędzia AI do swojej praktyki, a 21 procent było przeciw.

W grupie respondentów, którzy już dziś deklarują, że są bardziej podekscytowani niż zaniepokojeni możliwościami związanymi z implementacja AI – aż 90 procent deklaruje gotowość do wdrożenia takich rozwiązań.

Kluczowe oczekiwanie względem rozwiązań w zakresie sztucznej inteligencji to odciążenie w pracy administracyjnej przez automatyzację, tak uważa 61 procent badanych. Co czwarty ankietowany podkreślił, że możliwość zmniejszenia ilości pracy administracyjnej będzie kluczowym czynnikiem decydującym o wdrożeniu AI w praktyce lekarskiej.

Obawy pacjentów nie stanowią istotnego czynnika blokującego stosowanie sztucznej inteligencji.  Wśród kluczowych czynników decydujących o wdrożeniu AI w praktyce lekarskiej na pierwszym miejscu wymieniana jest dokładność i rzetelność algorytmów AI (80 procent wskazań). Akceptacja tych rozwiązań przez pacjentów wskazywana jest przez jedynie 26 procent ankietowanych. Jednocześnie zaledwie 7 procent respondentów zwraca uwagę, że technologia oparta o AI może wpłynąć na doświadczenia pacjenta.

Docplanner powstał w Polsce w 2012 roku jako ZnanyLekarz. Obecnie działa w 13 krajach na świecie.

Cały raport dostępny jest tutaj>>>