Jak budować zaufanie pacjentów do rozwiązań AI?

Branża medyczna podlega również ścisłym regulacjom prawnym, dlatego wykorzystanie przez podmioty w niej działające nowych technologii musi być zgodne z przepisami.

Z badania Consumer Health Care przeprowadzonego przez firmę Deloitte wynika, że budowanie zaufania do sztucznej inteligencji ma kluczowe znaczenie dla pełnego wykorzystania potencjału tego narzędzia w opiece zdrowotnej.

Kwestia zaufania jest szczególnie ważna w placówkach opieki zdrowotnej, ponieważ przetwarzają one wrażliwe dane osobowe, poza tym decyzje oparte na efektach działania sztucznej inteligencji mogą mieć konsekwencje wpływające na zdrowie, a nawet życie pacjentów. Dlatego niezwykle ważne jest, aby wyniki generowane przez sztuczną inteligencję były dokładne i wiarygodne.

Branża medyczna podlega również ścisłym regulacjom prawnym, dlatego wykorzystanie przez podmioty w niej działające nowych technologii musi być zgodne z przepisami dotyczącymi praw pacjentów, bezpieczeństwa danych oraz aspektów etycznych Biorąc pod uwagę te wyzwania, ważne jest, aby organizacje opieki zdrowotnej budowały i utrzymywały zaufanie konsumentów do korzystania ze sztucznej inteligencji.

Deloitte Center for Health Solutions przeprowadziło w marcu 2024 roku wśród ponad 2000 dorosłych Amerykanów ankietę na temat wykorzystania przez nich sztucznej inteligencji w opiece zdrowotnej. Wyniki pokazują, że konsumenci optymistycznie oceniają potencjał sztucznej inteligencji w zakresie sprostania wyzwaniom związanym z opieką zdrowotną, takim jak dostęp i przystępność cenowa. 66 procent zapytanych uznało, że rozwiązania te mogłyby skrócić czas oczekiwania na wizyty lekarskie i obniżyć indywidualne koszty opieki zdrowotnej.

Wzrosła nieufność do AI

Jednocześnie jednak badanie wykazało, że stosowanie rozwiązań AI ze względów zdrowotnych przez pacjentów pozostało na podobnym poziomie. W roku 2023 korzystało z nich 40 procent respondentów, w roku 2024 – 37 procent (wyniki mieszczą się w granicach błędu). Jednym z najbardziej widocznych i rosnących powodów stagnacji w tym zakresie jest brak zaufania do informacji generowanych przez AI. Na pytanie, dlaczego nie korzystają ze sztucznej inteligencji w celach zdrowotnych i w celu poprawy samopoczucia, więcej osób odpowiedziało „Nie ufam tym informacjom” w tegorocznym badaniu (30 procent) niż w 2023 roku (23 procent).

Nieufność do informacji przekazywanych przez sztuczną inteligencję wzrosła wśród przedstawicieli wszystkich grup wiekowych, jednak wzrost ten był szczególnie widoczny w przypadku dwóch pokoleń – milenialsów i pokolenia wyżu demograficznego. W 2024 roku 30 procent przedstawicieli tego pierwszego pokolenia wyraziło nieufność do informacji, w porównaniu z 21 procentami w roku 2023. Odsetek osób z pokolenia wyżu demograficznego wyrażających nieufność wzrósł do 32 procent w 2024 roku, w porównaniu z 24 procentami w 2023 roku.

Jak zwiększyć zaufanie?

Autorzy artykułu opublikowanego na stronie Deloitte sugerują, że organizacje opieki zdrowotnej, chcąc zwiększyć zaufanie do rozwiązań sztucznej inteligencji, mogą angażować do tego celu lekarzy, którzy jako posiadający wiedzę medyczną, zwykle budzą zaufanie pacjentów. Według badania Deloitte, ​​74 procent respondentów uważa lekarzy za najbardziej zaufane źródło informacji na temat sposobów leczenia. Lekarzy mogliby więc edukować pacjentów, mówiąc im o zaletach rozwiązań AI, które umożliwiają dokładniejsze diagnozowanie i spersonalizowaną opiekę. Mogą również pomóc w przedstawianiu tych informacji w sposób zrozumiały.

Większość zapytanych nie miała nic przeciwko temu, aby ich lekarze używali sztucznej inteligencji do przekazywania informacji o nowych metodach leczenia (71 procent), interpretowania wyników diagnostycznych (65 procent), a nawet diagnozowania schorzeń i chorób (53 procent).

Jednocześnie jednak badanie wykazało, że pewna grupa lekarzy (41 procent) miała wątpliwości dotyczące prywatności pacjentów, a 39 procent martwiło się o swoje relacje z pacjentami, gdy zaczną używać narzędzi AI.

Aby móc sprostać tym wyzwaniom, organizacje opieki zdrowotnej powinny zrewidować swoje zasady i procedury, upewniając się, że używane narzędzia AI są zgodne z przepisami prawa, szczególnie dotyczącymi ochrony danych.

Korzystne może być także włączenie zagadnień w zakresie sztucznej inteligencji do programu nauczania w szkołach medycznych. Pozwoliłoby to lekarzom nie tylko poznać korzyści, ale także potencjalne ograniczenia, takie jak możliwe błędy w algorytmie.

Ważne jest także informowanie pacjentów o tym, że placówka korzysta z rozwiązań sztucznej inteligencji oraz opracowanie i wdrożenie przejrzystych procedur oraz programów ochrony pacjentów.

W zwiększeniu zaufania do rozwiazań AI może także pomóc pozyskanie cieszących się zaufaniem partnerów społecznych jako zwolenników nowych technologii.

Źródło: Building and maintaining health care consumers’ trust in generative AI, www2.deloitte.com