PZU rozwija sektor zdrowotny

Rozwój sektora zdrowotnego PZU to efekt zwiększającego się popytu na usługi medyczne.

PZU rozwija działalność w sektorze zdrowotnym. Przychody Grupy z tego filaru wzrosły w roku 2023 do 1,6 mld zł, co oznacza wzrost o 25,9 procent. PZU Zdrowie powiększa sieć placówek medycznych i wprowadza nowe rozwiązania w zakresie obsługi zdalnej pacjentów.

Wzrost w roku 2023 odnotowano zarówno w przychodach generowanych przez placówki medyczne sieci PZU Zdrowie – o 22,5 procent, jak i w sektorze ubezpieczeń i abonamentów – o 28,6 procent w porównaniu do roku 2022.

Jest to efekt zwiększającego się popytu na usługi medyczne oraz rozwijanej oferty produktowej. PZU Zdrowie prowadzi 130 własnych placówek, zapewnia opiekę dla posiadaczy produktów zdrowotnych oraz rozwija infrastrukturę medyczną dostępną dla pozostałych pacjentów. Posiada również 2400 placówek partnerskich w 600 miastach w Polsce.

Orpea zmienia nazwę na emeis i otwiera nowy rozdział w swojej historii>>>

W roku 2023 PZU Zdrowie otworzył dwa nowe własne centra medyczne w Gdyni i Krakowie oraz włączył do sieci pięć pracowni diagnostyki obrazowej w Krakowie, Białymstoku, Poznaniu, Toruniu i Gdańsku. Powiększone zostało centrum medyczne w Łodzi przy ulicy Ogrodowej o część stomatologiczną, a centrum medyczne w Krakowie przy ulicy Kotlarskiej o pracownię endoskopii i rehabilitacji.

PZU Zdrowie w 2023 roku nabyło również nowe spółki: Centrum Medyczne Nowa 5 w Gorzowie Wielkopolskim oraz Centrum Medyczne Boramed o profilu ginekologiczno-położniczym.

Operator medyczny rozwija kanały obsługi zdalnej, takie jak serwis samoobsługowy mojePZU, w którym dodał nowe funkcjonalności takie jak możliwość rezerwowania produktów w aptekach, przedłużenia recepty na leki przyjmowane na stałe, czy płatności ratalne. Udostępniono pacjentom nową opcję modyfikacji zakresu opieki zdrowotnej za pomocą konfiguratora indywidualnych pakietów medycznych. Ofertę grupową PZU Zdrowie uzupełniło wdrożenie nowego na rynku rozwiązania – platformy wellbeingowej Wellmobile, która wspiera dobrostan pracowników poprzez edukację i możliwość konsultacji ze specjalistami i może stanowić jedno z narzędzi w strategii HR firm.

W roku 2023 PZU rozpoczął pilotaż programów telediagnostyki i telemonitoringu zaburzeń rytmu serca firmy Telemedycyna Polska, a także wdrożył oprogramowanie start-upu upmedic, wspomagające przygotowanie opisów badań diagnostyki obrazowej.

Comarch Punkt Diagnostyczny dla zdrowia pracowników>>>