Orpea zmienia nazwę na emeis i otwiera nowy rozdział w swojej historii

Firma zmieniła markę, ale jej moce strony – zaangażowanie zespołów, korzystanie z najnowocześniejszej wiedzy medycznej, dążenie do innowacji oraz  kompleksowy charakter działań pozostają bez zmian.

Grupa Orpea ogłosiła nowy rozdział w historii swojej działalności – nowe logo, nową tożsamość i cel skoncentrowany na zapewnieniu spersonalizowanej opieki i wsparcia dla każdej potrzebującej osoby. Nowa marka jest efektem długiego planu transformacji.

Plan ten rozpoczął się w listopadzie 2022 roku, a jego hasło brzmiało: „Z Tobą i dla Ciebie, zmieniając Orpea”.

-W centrum tego planu umieściliśmy opiekę i wsparcie naszych zespołów, a także pacjentów i rezydentów. Podjęliśmy również restrukturyzację finansową Grupy, dodając nowych akcjonariuszy w grudniu 2023 roku. Dziś robimy kolejny krok, przyjmując nową tożsamość i cel. Dzięki wsparciu nowych akcjonariuszy, w kontekście rosnących potrzeb w zakresie opieki długoterminowej i jej różnorodności, a także poważnych wyzwań w zakresie zdrowia publicznego, z wielką ufnością i większą świadomością znaczenia naszej misji w społeczeństwie, wkraczamy w przyszłość jako emeis – mówi Laurent Guillot, dyrektor generalny Grupy.

Wyraz „emeis” w starożytnej grece, oznacza „my”. Nowa marka podkreśla rolę zespołów – pracowników, pacjentów, mieszkańców, ich bliskich oraz pozostałych stron zaangażowanych w opiekę i więzi społeczne. emeis ma również cel: „Razem bądźmy siłą dla potrzebujących wśród nas”, który opracowany w ramach procesu konsultacji i wkładu wszystkich wewnętrznych i zewnętrznych interesariuszy, ucieleśnia przekonanie Grupy, że tylko wspólne wysiłki sprostają wyzwaniom stojącym przed społeczeństwem.

-Wraz z emeis otwieramy nowy rozdział w naszej historii. Nasz plan opiera się na zobowiązaniach związanych z odpowiedzialnością w zakresie socjalnym, społecznym i środowiskowym, które każdego dnia wdrażamy w praktyce we wszystkich naszych placówkach. emeis składa się z 76 000 pracowników i ekspertów, którzy są zaangażowani w pomoc naszym pacjentom, mieszkańcom i innym beneficjentom, a także ich bliskim i opiekunom oraz innym dostawcom opieki: publicznym i prywatnym, firmom i stowarzyszeniom społecznym – dodaje Laurent Guillot.

Firma zmieniła markę, ale jej moce strony – takie jak zaangażowanie zespołów, korzystanie z najnowocześniejszej wiedzy medycznej, dążenie do innowacji oraz  kompleksowy charakter działań pozostają bez zmian.

Beata Leszczyńska oficjalnie powołana w skład Rady ds. Polityki Senioralnej>>>

emeis działa w 21 krajach w trzech głównych obszarach: opieka nad osobami starszymi (domy opieki, domy pomocy społecznej, opieka domowa), opieka pooperacyjna i rehabilitacyjna oraz specjalistyczne kliniki zdrowia psychicznego. Co roku przyjmuje ponad 267 000 pacjentów i mieszkańców. Jest notowana na giełdzie Euronext Paris.

W Polsce emeis działa od 2001 roku, najpierw jako MEDI-system, od 2016 roku – jako Orpea Polska. Jest liderem stacjonarnej opieki długoterminowej. Oferuje prawie 1500 miejsc w nowoczesnych Domach opieki dla seniorów oraz Klinikach rehabilitacyjnych, specjalizujących się w rehabilitacji neurologicznej, ogólnoustrojowej i kardiologicznej.

Domy i kliniki zlokalizowane są na Mazowszu, w Chorzowie i we Wrocławiu, gdzie poza domem opieki funkcjonują Mieszkania dla Seniorów (formuła assisted living). W Domach mieszkają seniorzy, którzy ze względu na wiek i stan zdrowia wymagają codziennego wsparcia i całodobowej opieki oraz osoby, które zakończyły pobyt w szpitalu po przebytej chorobie lub operacji, ale nie są jeszcze gotowe, by funkcjonować samodzielnie. Wśród podopiecznych są także osoby dotknięte tzw. chorobami otępiennymi (demencja) w przebiegu głównie choroby Alzheimera i Parkinsona. O zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców i pacjentów dba ponad 1200-osobowy zespół (pielęgniarki i opiekunki, fizjoterapeuci, lekarze, terapeuci zajęciowi, logopedzi i psycholodzy, personel pomocniczy i administracyjny).

Placówki oferują opiekę na oddziałach rehabilitacyjnych oraz w ośrodkach opiekuńczo-leczniczych w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia lub w formie komercyjnej.

Domy opieki ORPEA w Krajowym Rejestrze Domów Opieki>>>