Publikacja naukowa ekspertów Diagnostyki na łamach „Vaccines”

Vaccines to międzynarodowe, recenzowane czasopismo o otwartym dostępie, publikowane co miesiąc w internecie przez MDPI, czyli Międzydyscyplinarny Instytut Wydawnictw Cyfrowych.

Najnowsza praca naukowa  pracowników Działu Medycznego oraz Działu Badań i Zrównoważonego Rozwoju spółki Diagnostyka została opublikowana w specjalnym wydaniu czasopisma medycznego Vaccines – 2nd Edition of Antibody Response to Infection and Vaccination.

Autorami pracy zatytułowanej “High Concentration of Anti-SARS-CoV-2 Antibodies 2 Years after COVID-19 Vaccination Stems Not Only from Boosters but Also from Widespread, Often Unrecognized, Contact with the Virus” są –  Emilia Martin, Tomasz Anyszek, Andrzej Panek oraz Paweł Wąsowicz, pod kierownictwem prof. Jakuba Swadźby.

W badaniu, będącym podstawą opracowania, wzięło udział 99 osób, które przyjęły szczepionkę Pfizer/BioNTech przeciwko Covid-19. Odpowiedź humoralną na szczepienie (przeciwciała IgG przeciw białku kolca (S) wirusa Sars-CoV-2) oraz powstającą w wyniku przechorowania (przeciwciała IgG przeciw białku nukleokapsydu (N) wirusa SARS-CoV-2) oceniano za pomocą testów na co dzień stosowanych w laboratoriach Diagnostyka. Analizie poddano także dane z ankiet.

Artykuł Diagnostyki na łamach czasopisma Nature>>>

Badania wykazały, że dwa lata po szczepieniu, u 100 procent badanych wykryto przeciwciała IgG przeciwko białku kolca wirusa SARS-CoV-2. Stężenie przeciwciał utrzymywało się na bardzo wysokim poziomie (mediana 3600 BAU/ml), porównywalnym z tym zaobserwowanym bezpośrednio po szczepieniu. Jednocześnie odnotowano znaczny wzrost seropozytywności w klasie IgG przeciwko nukleokapsydowi SARS-CoV-2 – przeciwciała świadczące o przechorowaniu były obecne u 33 procent badanych.

Zaobserwowano, że osoby w starszej grupie wiekowej miały wyższe stężenie przeciwciał anty-S, a zapadalność na Covid-19 w tej grupie była niższa.

Zanalizowano też wpływ przyjęcia dawki przypominającej szczepionki oraz zachorowania na zmianę stężenia przeciwciał na przestrzeni ostatniego roku obserwacji. Wzrost zanotowano jedynie u badanych, którym podano dawkę przypominającą, ale u pozostałych osób stężenie było nadal wysokie – prawdopodobnie w wyniku odporności zastymulowanej kontaktem z wirusem.

Artykuł dostępny jest na stronie https://www.mdpi.com