Artykuł Diagnostyki na łamach czasopisma Nature

Publikacja dotyczy projektu prowadzonego przez Diagnostykę Consilio, spółkę należącą do Grupy Diagnostyka.

Artykuł pt. „DiagSet: a dataset for prostate cancer histopathological image classification”, związany z projektem realizowanym przez spółkę z Grupy Diagnostyka, został opublikowany na łamach Nature – jednego z najlepszych i najbardziej szanowanych czasopism naukowych na świecie.

Publikacja dotyczy prowadzonego w latach 2017-2020 przez Diagnostykę Consilio – spółkę należącą do Grupy Diagnostyka – projektu pod nazwą „System automatycznej analizy i rozpoznawania obrazów histopatologicznych”. Jest on współfinansowany ze środków UE w ramach grantu przyznanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Wyniki projektu były także prezentowane na konferencjach międzynarodowych i ogólnopolskich.

Diagnostyka partnerem specjalistycznych warsztatów>>>

Projekt był realizowany przez pracowników Diagnostyki i Diagnostyki Consilio przy udziale merytorycznym badaczy z AGH. Brali w nim udział – prezes zarządu spółki Diagnostyka Jakub Swadźba, wiceprezeska Barbara Kopeć i wiceprezes Wacław Dziurzyński, a także Jolanta Kołodziejczyk, Paweł Wąsowiecz, dyrektor Pionu IT Piotr Sitkowski oraz Agnieszka Kwietniewska-Śmietana.

Publikacja w „Nature” jest potwierdzeniem potencjału naukowego, ludzkiego, technicznego i organizacyjnego spółek z Grupy Diagnostyka, a w szczególności Diagnostyki Consilio i Diagnostyki S.A. do prowadzenia projektów B+R.

Potencjał innowacyjny spółek Grupy Diagnostyka potwierdzają publikacje i konferencje naukowe. W związku z tym, w październiku 2023 roku prezes Grupy zdecydował o utworzeniu Działu Badań i Zrównoważonego Rozwoju (DBiZR) w celu dalszego inicjowania, koordynacji i rozliczania działalności badawczo-rozwojowej Diagnostyki.

Artykuł dostępny jest tutaj>>>