Spotkanie Pracodawców dla Zdrowia z Panią Minister Zdrowia Izabelą Leszczyną

24 stycznia 2024 w siedzibie Konfederacji Lewiatan odbyło się spotkanie Pani Minister Zdrowia Izabeli Leszczyny z przedstawicielami sektora ochrony zdrowia zrzeszonymi w Konfederacji Lewiatan. Związek Pracodawcy dla Zdrowia reprezentowali – prezeska Anna Rulkiewicz i ekspert Robert Zawadzki.

24 stycznia 2024 w siedzibie Konfederacji Lewiatan odbyło się spotkanie Pani Minister Zdrowia Izabeli Leszczyny z przedstawicielami sektora ochrony zdrowia zrzeszonymi w Konfederacji Lewiatan. Związek Pracodawcy dla Zdrowia reprezentowali – prezeska Anna Rulkiewicz i ekspert Robert Zawadzki.

W spotkaniu uczestniczyła także Pani Wiceminister Zdrowia Katarzyna Kacperczyk.

Spotkanie miało merytoryczny charakter, eksperci zwracali uwagę na te obszary, które z perspektywy członków naszej organizacji mają kluczowe znaczenie dla prawidłowego funkcjonowania systemu. To między innymi model finansowania, niedobory kadr, wzmacnianie obszaru profilaktyki czy synergie systemu publiczno – prywatnego oraz uporządkowany model tworzenia prawa.

-Dziękujemy Pani Minister bo widzimy dużą otwartość  na współpracę i dialog, wymianę doświadczeń i wiedzy, a to jest klucz do kreowania dobrych zmian systemu, zmian, które przyniosą korzyść przede wszystkim pacjentom, bo pozwolą między innymi na jego niezachwiane funkcjonowanie – jako związek pracodawców i świadczeniodawców będziemy wspierać każdy projekt który będzie temu służył – powiedziała po spotkaniu prezeska Pracodawców dla Zdrowia, Anna Rulkiewicz.

Rekomendacje Pracodawców dla Zdrowia przedstawione minister Leszczynie obejmują trzynaście obszarów, wśród nich znajdują się postulaty dotyczące urealniania wyceny świadczeń, telemedycyny, e-zdrowia, polityki zdrowotnej i transformacji modelu opieki medycznej, przesuwania kompetencji medycznych pracowników czy uwzględniania kwestii doświadczeń pacjenta w dalszych pracach nad jakością w opiece zdrowotnej.

Więcej na ten temat:

Pracodawcy dla Zdrowia przedstawili rekomendacje dla systemu opieki zdrowotnej>>>